Izseljenski koledar 1988

Izseljenski koledar 1988
Odgovorni urednik: Jože Prešeren, Uredniški odbor: Ivan Cimerman, France Filipič (predsednik), Dr. Mirko Jurak, Marko Pogačnik, Jože Prešeren, Mila Šenk, Mitja Vošnjak


Koledarski del
Dr. Boris Frlec: Razvoj Slovenije do leta 2000
Tomo Štefe: Za večjo veljavo kmetijstva
Vasilij Milek: Nastanek in zgodovinska usoda programa Zedinjene Slovenije
Davorin Vuga: Mecklenburška zbirka – del slovenske dediščine na tujem
Jože Toporišič: Družbenostna vprašanja slovenskega (knjižnega ) Jezika
Bogomil Gerlanc: Trubarjev ta slovenski koledar
Julijan Strajnar: Godci in godčevstvo na Slovenskem
Breda Čebulj – Sajko V Ljubljani deluje inštitut za slovensko izseljenstvo
Dr. Janez Bohataj: Človek je, kar je
Mile Šetinc: Brez bontona v demokracijo
Mitja Vošnjak: Izseljenski spomini
SLOVENCI PO SVETU
Marko Pogačnik: Skupni slovenski kulturni prostor in izseljenci
Polonca Cesar Nedzbala: Pisma izseljencu
Mihael Kuzmič: Izobrazbeno napredovanje naših ameriških betlehemskih rojakov
Breda Čebulj Sajko: OD avstralskih domorodcev do multikulturne družbe
Breda Čebul Sajko: Potovanje brez povratka
Mag. Rado Genorio: Slovenci v Argentini: in Svobodna Jugoslavija
Marija Hriberšek: SKD Ivan Cankar v Halmstadu na Švedskem ob 10- letnici
Irena Mislej: Slovenski arhitekti v svetu
HUMOR – RAZVEDRILO
Mihael Kuzmič: Humor med prekmurskimi rojaki v Ameriki
Evgen Jurič: Privoščljivi monolog:
Evgen Jurič: O sočnosti jezika
Ivan Cimerman: Mukanje še ni paša
Ivan Cimerman: Aforizmi
LITERARNI ALMANAH
Miha Remec: Lovec in nečista hči
Tea Rovšek Witzeman: Ljubljanske slike
Tone Kuntner: Svojim avstralskim Slovencem
Ivan Malavašič: Mnogo se jih je vrnilo
Jože Žohar: The river song – Pesem ob reki
Andrej Kokot: Želja – Wish
Maja Haderlap: Bajalice
Lojze Kovačič: Prišleki
Peter Košak: Čista istost
Marija Hriberšek: Hertered proti vigredi
Renato Quaglia: Dušica naša
Tea Rovšek – Witzeman: Pozdrav
Andrej kokot: Ne morem drugače- Can't otherwise
Porušeni dom – Demolished Home
Mihaela Barišič: Sporočilo
Odpravljanje od doma
Franček Bohanec: Ilovica
Cvetka Lipuš: Zdaj
Ples pri zelenem jezeru
Janko Ferk: Memoari koroškega Slovenca
Peter Košak: Brezimni
Cvetka Kocjančič: Kam vodi cesta?
ENGLISH SECTION:
Marcie Jergel- Hutchinson: Louis Adamic: Pioneer in american Social History
Janja Žitnik: Louis Adamic: Game of chess in an earthquake
Jože Toporišič: Sociological questions of standard Slovene
Betty Rotar: A Home away from Home
Julijan Strajnar: Traditional musicians and traditional musicianship in Slovenia
Doris Sadar: Heritage Room celebrates its 10th year
SECTION EN ESPANOL
Dr. Boris Frlec: Desarrollo de Eslovenia hasta el ano 2000
Paula M. Šimac: Eslovenia de mi corazon