Izseljenski koledar 1989

Izseljenski koledar 1989

Odgovorni urednik: Jože Prešeren, Uredniški odbor: France Filipič – predsednik, Ivan Cimerman, dr. Mirko Jurak, Marko Pogačnik, Jože Prešeren, Mila Šenk, Mitja Vošnjak

Koledarski del
Jože Prešeren: S slovenščino po svetu
Marko Pogačnik: O delu Slovenske izseljenske matice v letu 1988
Emil Milan Pintar: Slovenija kot slovenski sindrom v Jugoslaviji
Andrej Kokot: Kako je v Korotanu?
France Zbašnik; Kmečka Pratika
Jože Pirjevec: Nerešena vprašanja Slovencev v Italiji
Milan Markelj: Dolenjska moja
Dorica Makuc: Razkropljeni smo v širni svet
Davorin Vuga: Soška fronta
Janez Zrnec: Jezero, ki izginja
Svetozar Guček: Bloke, zibelka smučanja v srednji Evropi
Zmaga Kumer: Podoba slovenske ljudske pesmi
Albina Podbevšek: Slovenske božje poti – hrami želja, upov in zgodovine
Janez Zrnec: Pisanice ali pirhi imajo na Slovenskem močne korenine
Dan, ki oživlja stare legende
Pavle Hafner: Slovenski štruklji
Janko Kostnapfel: Rozinova potica
Marija Omahen: Bio hran
Albina Podbevšek: Če ti kosmatinec potrka na okno
Lepote moje dežele (barvna priloga)
SLOVENCI PO SVETU.
Marjan Drnovšek: Slovenske izseljenke iz Pas de Calais in španska državljanska vojna
Avguštin Budja: Dvajset let slovenskega gibanja v Landskroni
Ivan Verčon: Zakaj smo morali po svetu
Andrej Vovko: Iz izseljenske korenspodence Etbina Kristana
Marjeta Novak Kajzer: Ameriška družba za slovenske študije
Mirko Jurak: Motivika v poeziji slovenskih izseljencev
Irene Mislej: Skulpture Franceta Ahčina vključene v slovenski likovni fond
Slovenski kronist argentinske družbe
Mihael Kuzmič: Louis Adamič in slovenski betlehemski rojaki
Jerneja Petrič: Po poti spominov za Anno Praček Krasno
Belokranjec Mihael J. Prebilic in njegova avtobiografija
Rado Genorio: Slovenska naselbina v argentinski Cordobi
Nace Šumi: Raziskovalni program Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete
Jurij Zalokar: Duševne stiske in bremena izseljenstva: izziv ali poguba
Aleksander Zalar: Kjer teče Ganges
LITERARNI ALMANAH
Miha Mate; Slovenci smo radoživ, iskriv in duhovit narod
Sonja Budna: Aforizmi
Marjan Tomšič: Polžja farma
Jože Petelin; Aforizmi
Žarko Petan: Moj oče, Antistalinist, Dekle
Dominique Reščič: Mutčevi songi
Boris Kuralt: Aforizmi
Peter Jovanovič: Aforizmi
Franc Temelj: Stoglav
Marjan Moškrič; Nesreča nikoli ne pride sama
Jože Petelin; Prihodnost ne bo samo svetla ampak tudi rožnata
Pavel Lužan: Hamletizmi
Jože Petelin: Trije portreti (slovenski haiku)
Marko Kurat Sedaj nam gre dobro
Jurij Jamnik: Ta moj sindikat
Žarko Petan: Aforizmi
Ivan Novak: Aforizmi
Matija Logar: Aforizmi
Dominique Reščič: Aforizmi v požirkih
Ivan Cankar: Pozdravljeni
Miško Kranjec: Moj oče
Tone Partljič: Naše hiše
Ljubo Raičevič: Priznanje
Fran S. Finžgar: Tri črne žene
Erna Meško: Amerikanec
Milan Šega: Božje drevce
Ivan Cimerman: Jaguar med žabami
Oton Župančič: Belokranjska deklica
Josip Stritar: Domovini
Jože Javoršek: Pošta za očeta
Janez Mušič: Zgodbe o Ribčevem dohtarju
Pavel Golia: Domotožje
Peter Kolšek: Bela krajina
Jože Žohar: Te dni se bova srečala, Leteti, leteti
Edvard Kocbek: Spomin na Prlekijo
Pavel Golia: Izseljenci
ENGLISH SECTION
Mirko Jurak: Major themes in poetry written by Slovene immigrants in the USA and Canada
John P. Nielsen: The Americanization of Janez
Jože Velikonja: Slovenes in United states