Izseljenski koledar 1990

Izseljenski koledar 1990
Odgovorni urednik: Jože Prešeren
Uredniški odbor: France Filipič – predsednik, Ivan Cimerman, Dr. Mirko Jurak, Jože Prešeren, Janez Rogelj, Mila Šenk, Mitja Vošnjak
Koledarski del
Viktor Žakelj: Skupna domovina Evropa
Dorica Makuc: Ville que sclavorum lingua vocatur Gorizia
Andrej Dular : Življenje ljudi na Gribeljsko Krasinskem polju v Beli krajini
Ladislav Lesar: Vodnjaki in iizviri
Tone Knez: Novo mesto – metropola halštatskih knezov
Davorin Vuga: Gradovi na slovenskem, spomin na staro slavo
Janko Moder: Slovenščina za začetnike
Lepote moje dežele
LITERARNI ALMANAH
Ciril Bergles: Pesmi
France Filipič: Pesmi
Max Planinc: Maksove zgodbe
Irma M. Ožbolt: Žalostinka za Maretovo Tonco
Marjan Tomšič: Vinograd
Frank Bukvič: Marduk
Fred Bahovec: Dve lovski zgodbi
Pavel Šimac: Požar v pampi
Jack Tomšič: Pesmi
Mitja Vošnjak: Ekspedicija v Himalajo
Milan Markelj: Hubertova poroka
Ivan Cimerman: Kropilca
Curk Zlatica Jug: Površnost življenja
Anica Zidar: O deklici, ki je kupila čas
Jože Petelin: Najhujše je hujšati
Jože Petelin: Težave s Harijem
Aleksander Zalar: Dobri ljudje
SLOVENCI PO SVETU
Vinko Globokar: Zavesa se dvigne
Andrej Rot: Domovina in eksil
Jože Prešeren: Ljudje ob srebrni reki
Slovenske šole in tečaji v Argentini
Dr. Irene Mislej: Odsek Slovenija v Buenos Airesu
Živomir Simovič: Adamič in deklica na široki cesti
P. Novak: Almanah JPU v Sao Paulu
Dr. Helga glušič: Slovenski pesnik in pripovednik Karel Mauser
Mag. Andrej Vovko: Etbin Krstan o boju za jugoslovanske meje na Primorskem in Koroškem
Marjan Drnovšek: Ameriško pismo rojakom leta 1903
Mihael Kuzmič: Betlehemska literarna ustvarjalnost prekmurskega rojaka Jožefa Novaka v Ameriki
Dr. Jerneja Petrič: Slovenci smo, ki z doma loči široko daljno nas morje
Saša Kokol: Pevski zbor Glasbena matica iz Ljubljane – gost Socialnodemokratske stranke Švedske
ENGLISH SECTION:
Irena Birsa: More than Just an ethnic group: Miscellaneous achivements by Victorian Slovenes during the 1950's and early 1960's
Vladimir Klemenčič: Matej Račič: Slovenes in Australia
Dave Richardson: Burberton' Slovenes
Joseph Drasler: Alaska on my mind