Izseljenski koledar 1991

Izseljenski koledar 1991
Odgovorni urednik: Jože Prešeren, Uredniški odbor: France Filipič – predsednik, Ivan Cimerman, Dr. Mirko Jurak, Jože Prešeren, Janez Rogelj, Mila Šenk
Koledar
Janez Rogelj: 40 let Slovenske izseljenske matice
Dr. Alojzij Šuštar: Nekaj o delovanju slovenskih duhovnikov po svetu
Vili Borjančič: Kobilarna Lipica in turizem
Dorica Makuc: Čedermaci nekoč in danes
Tomaž Bukovec: Ko luč sveta premaga moč teme
Valt Jurečič: Heraldika na Slovenskem
Aleksander Zalar: V nemškem rudniku
Rado Radešček: Novo leto – čaščenje božanskega sonca
Janez J. Švajncer: Slovenska vojska 1918 – 1919
Mihael Bergant: Kultura je kultura razlik
Vladimir Klemenčič: Družbeno gospodarska preobrazba skupnega slovenskega prostora
Jože Petelin: Nevarna razmerja
Karikature brez besed (a ne brez soli)
LITERARNI ALMANAH
Slovenska mlada proza
Igor Bratož: Cafe do Brasil
Lela B. Njatin: Mrtvi večno sanjajo resnico
Andrej Blatnik: Bobnarjev zamah
Igor Zabel: Katedrala, zadnjega dne v oktobru
France Bevk: Pogreb mladega puntarja
Marjeta Novak: Posebne nežnosti
Ted Kramolc: Vlak v Paternion
Danijela Hliš Thirion: Pesmi
Milena Merlak: Cvetna nedelja na kmetih
Pablo Štrukelj: Neznana roka
Tea Rovšek Witzemann: V krogih večnosti
Marjan Tomšič: V pržonu
Lev Detela: Kača
Cvetka Kocijančič: Pesmi
Milena Merlak: Pesmi
Ciril Bergles: Dela in dnevi
Jože Judnič: Beli krajini
Ivan Cimerman: Stoletne vrbe
SLOVENCI PO SVETU
Lev Detela: Značilnosti slovenskega zdomskega ustvarjanja
France Papež: Tri Slovenije v skupnem kulturnem prostoru
Marijan Peršič: Pacifiški veter
Andrej Vovko: Lincolnu iz Ohia v spomin
Dr. Peter Klinar: Sociološko teoretična izhodišča raziskovanja mednarodnih migracij
Marjan Drnovšek: Knjižnica Jugoslovanskega društva sv. Barbare iz Eisdna v Belgiji med obema vojnama
Mihael Kuzmič: Betlehemska stavka delavk tobačnih tovarn leta 1924
Dr. Jerneja Petrič: Resnična zgodba nekega življenja ali roman
Milan Cirk: Izseljevanje za preživetje
Dr. Irene Mislej: Slovensko šolstvo v Argentini
Pavel Šimac: Zlata mrzlica ob Amazonki
Jože Prešeren: Po poteh Slovencev v svetu
P. Novak: Mesto Itambacuri v Braziliji
Odmev in obračun upora
ENGLISH SECTION
Mirko Jurak: Ivan Dolenc and John Krizanc: Two Canadian Authors of Slovene Origin
Matjaž Kelmenčič: The Parish of St. Christine
Florence Unetich: Mary Grill Ivanusch, a woman for all years
Florence Unetich: PSWA A portrait – Ann Grill