Izseljenski koledar 1992


Odgovorni urednik: Jože Prešeren, Uredniški odbor: Jože Snoj – predsednik, Ivan Cimerman, Jurij Holy, Dr. Mirko Jurak, Dr. Irene Mislej, Janez Rogelj, in mag Andrej Vovko
Koledarski del
Dr. Mirko Jurak: Izseljenci domovina in Slovenska izseljenska matica
P. Ciril Božič: Ustvarjanje iz vrelcev življenja (O umetniku Stanislavu Rapotcu)
Dr. Srečko Pregelj: Slovenstvo za tretje tisočletje
Dr, Peter Klinar: Pogledi na prihodnost Slovenije
Boris Mlakar: Slovenska protirevolucija s posebnim pogledom na konec vojne
Ljerka Bizilj: Cerkev v policijskih arhivih
Dorica Makuc: Stanko Vuk in njegova Zemlja na zahodu
Davorin Vuga: Turki gredo
Tanja Tomažič: Godec je vedno dobrodošel
Rado Radešček: Vsi sveti - začetek keltskega novega leta
Valt Jurečič: Genealogija – rodoslovje
Marko Jenšterle: Slovenija ob soočenju z njeno zdomsko kulturo
LITERARNI ALMANAH
Ivan Dolenc: Teža praznega doma
France Papež: Atlantska kronika
Ted Kramolc: Vžigalice
Mirko Kunčič: V argentinski pampi
Andrej Rot: Črne oči iz pampe
Irma M. Ozbalt: Jabolka
Ivana Slamič: Sentimentalno razmišljanje o Dolini ali pisanje o neznanem
Boris Višnovec: Zgodba iz Močvirja
Zemlja, Mati,
Jabolčne pesmi
Simposion
Pavel Oblak: Nespomin na očeta mojega očeta
Poletna nevihta
Viki Grošelj: Na vrh boginje matere zemlje in nazaj v življenje
Rado Vouk: Nova Slovenija
Ladislav Lesar: Iz moje doline
Cvetka Kocjančič: Janez Planinšek – gospodar golega ozemlja
Janez Planinšek: Uboj ni umor
Ivan Cimerman: Opalosledec
SLOVENCI PO SVETU
Rozina Švent: Slovenski tisk v zdomstvu po letu 1945
Dr. Rudolf Susel: Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška domovina v zgodovini ameriških Slovencev 1919 – 1991
Dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske bratske podporne organizacije v Clevelandu
Mag. Milica Trebše Štolfa: Sodelovanje slovenskih narodno zabavnih ansamblov v Kanadi v letih 1977 – 1980
Majda Kodrič – Aleksej Kalc: Migracije so usodno vplivale na razvoj Beneške Slovenije
Mihael Kuzmič: Nekaj korenspodence med Louisom Adamičem in Jožetom Miheličem
Jože Ramuta: Vso srečo ti želim
Tine Duh: Slovenska pesem pod Južnim križem
Irena Birsa: The Slovene Press in Australia