Izseljenski koledar 1993

Izseljenski koledar 1993
Odgovorni urednik: Jože Prešeren: Uredniški odbor: Jože Snoj – predsednik, Ivan Cimerman, Jurij Holy, dr. Mirko Jurak, dr. Irene Mislej, in Janez Rogelj

Jože Prešeren: 40. Slovenski koledar
Grad Mokrice
KOLEDAR
Dr. Mirko Jurak: Leto očiščenja in prerojenja
Vilijem Borjančič: Popotovanje po Krasu in Brkinih
Braco Zavrnik: Vihravi tekači z Murskega polja
Davorin Vuga: Valvasor kot starinoslovec
Tomo Štefe: Slovenija moja država
Valt Jurečič: Časi, v katerih je nastajala slovenska ornamentika
Jožef Škof: Mlaj
Vinko Brumen: Po dialogu k spravi in enotnosti
Miha Mate: Meka je daleč, a blizu srcu
Aleksander Zalar: V gorah Himalaje
Ludvik Ceglar: Slovenski svet
REZULTATI KNJIŽEVNEGA NATEČAJA:
Lev Detela. Preteklost, sanje pajčevina
Venčeslav Šprager: Sončni žarek
Simona Bennett: Poslednji obisk
Boštjan Dvorak:Janez piše spis o šolskem sistemu
Irena Birsa: Škatla s fotografijami
The Photo Box
Irma Ožbolt: Sove
Draga Gelt: Podrti grad
Danijela Hliš: Oče in sin
Marija Hriberšek: Brat ob bratu, Ti praviš, Kruh gori
Draga Gelt: Pot do Poljan, Drobtine
Danijela Hliš; Slovenija
Janez Strle: Ljubljena dežela
Ivan Lapuh: Slovenec
Venčeslav Šprager: Vžgana znamenja, Močvirje, Sledovi, Besede, Ti Spotoma
Irena Birsa: Lok at the sky, Poglej v nebo
Oncominh storm, Vihar se bliža
LITERARNI ALMANAH
Andrej Rot: Prekletstvo
Marko Dvoržak: DIXI
Ted Kramolc: Čajanka v Lyttonu
Ivan Žigon: Ko letajo ptice
Pavel Oblak; Spomin na nekega nesrečnika, Pesnikova svoboda, Vijugaste misli
Janko Kajnik: Čudež božičnega večera
Ivan Žigon: Neverjetno je verjetno
Ludvig Ceglar: Slovenski jezik
Jože Krivec: Gorice
Ludvik Ceglar: Dežela sred gora
Tone Brulc: Smrt D. P. – jevca
Mate Dolenc: Pes iz Atlantide
Zlata Volarič: Hrepenenje
Mama je jokala
Franc Černigoj: Dolčan Lenarte Bevkov
Jurij Zalokar: O izseljencih na robu
Drago Jančar: Rajska dolina
Jurij Paljk: Primitivno in bedasto
Lev Detela: Skrivnost ribje kosti
Aleksij Pregarc: Iz Temeljev mojega vrta
SLOVENCI PO SVETU
Lev Detela: Dunaj v slovenski književnosti s posebnim poudarkom na stanje po drugi svetovni vojni
Veronika Kremžar Rožančeva: Zapiski o naselitvi Slovencev v Argentini
Hans DietrichSteinmetz, Boris Košorok: Sočasni slovenski prevodi Karla Maya
Robert MAzovec: 75 let cerkve sv. Cirila v New Yorku
Bogdan Kolar: Med Slovenci v Fairfieldu
Mihael Kuzmič: Še nekaj prekmurskih tiskov slovenskih izseljencev
ENGLISH SECTION
Dr. Jerneja Petrič: The Slovene American press and medium fro growing literary activities
Dr. Matjaž Klemenčič: Reactions of Slovenian and Croatian immigrantss
V NOVI SVET:
Mihael Glavan: Frank Lausche je prišel do vrha
Marjan Drnovšek: Ameriška zgodba Franka Česna
Monika Pemič: Rajko Ložar med domovino in tujin
Ted Kramolc: Nekaj spominov na dr. Rajka Ložarja
Mihael Glavan: Etbin Kristan
Bogdan Kolar: Slovenci v vodstvu cerkvenih skupnosti ZDA
Dr Irene Mislej: Dr. Branislava Sušnik: slovenska antropologinja v Paragvaju
Med prvimi Slovenci v Argentini – ing. Ciril Jekovec
Vojko Arko: Slovensko imenoslovje v patagonskih Kordiljerah