Izseljenski koledar 1994

Izseljenski koledar 1994
Odgovorni urednik: Jože Prešeren, Uredniški odbor: Jože Snoj – predsednik, Ivan Cimerman, Jurij Holy, dr. Mirko Jurak, Janez Kajzer, dr. Irene Mislej in Janez Rogelj

Dr. Mirko Jurak: Uspehi in težave na naši poti
Koledar
T. Štefe: Pregled pomembnejših dogodkov
Dr. Dimitrij Rupel: Narod Kultura, politika, država
Jože Snoj: O cilju ciljev
Leon Jerovec: Humanost namesto nevoščljivosti:Edi Šelhaus: Usoda Žalostne vreče
in obisk po 49. Letih
Marjan Pušavec: Celjski med zgodovino in pesniško vizijo
Davorin Vuga; Potočka Zijalka
Andrej Dular: O belokranjski vinski trgovini
Jagoda Vigele: Slovenski krožnik
Marko Jenštrle: Emigranstka mladina med dvema kulturama
Braco Zavrnik: Atene slovenskih Aten
Marjan Marinšek: Dvanajst havajskih zgodb
LITERARNI ALMANAH
Lojze Krakar: Vrnitev
Ladislav Lesar: Tišina za galebe noči
Vladimir Kos: Dva Slovenca v širnem tujem svetu
Lev Detela: Prehod čez velike vode
Nikolaj Cimer: Moj rojstni gozd
Zlata Volarič: Dve bolečini
Marjan Tomšič: En kapčič žegnane vode
Tone Brulc: Ptič jokavec
Jože Snoj: Marija
Pavel Oblak: Ptič zastraševalec
Pavel Oblak: Moja ljuba Klementina
Lev Detela. Knjiga, Zemlja, Nežna roka, Duh in telo, Cvetna nedelja, Zadnja ura, Nočni čarovniki, Sanje o nesreči sveta, Moja hiša – tvoja hiša
Lojze Krakar: Dr. Felix Flek, redni profesor obrambologije
Miha Mate: Široka usta
Ivan Cimerman: Beg iz aktivistične ječe
SLOVENCI PO SVETU
Uršula Krevs; Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji
Cvetka Kocijančič: Kanada – naša nova domovina
Mag. Milica Trebše – Štolfa – Nastanek Vzajemne podporne zveze Bled in njenih odsekov 1933 – 1993
Mag Rozina Švent: Duhovno življenje
Taras Kermauner: Srečanja z Albertom Čukom
Dr. Igor Maver: Prevajalsko delo izseljenca Andreja Smrekarja (1868 – 1913) v ZDA
Na prelomu stoletja
Darko Friš: Ustanovitev in delovanje slovenske župnije sv Štefana, Chicago Illinois med leti 1897 – 1939
Darko Friš: Pater Kazimir Zakrajšek O.F.M.
Avguština Budja: Srebrni jubilej – 25 letnica slovenskega društva v Landskroni na Švedskem
Dr. Nada Šabec: Slovenščina v priseljenskem okolju
Dr. Irene Mislej: David Doktorič, primorski duhovnik in skladatelj
ENGLSIH SECTION
Dr. Jerneja Petrič: The Strenous Business of Creating a New World
The Literary Radicalism of Louis Adamic
Dr, Matjaž Klemenčič: The Development of the Slovene Private Enterprises in Cleveland (Ohio)