Izseljenski koledar 1997

Izseljenski koledar 1997
Uredil Jože Prešeren, Uredniški odbor: Dr. Janez Bogataj, Ivan Cimerman, Vlado Habjan, Janez Kajzer, dr. Matjaž Klemenčič, Peter Kovačič Peršin, Jože Prešeren, Janez Rogelj, Andrej Rot
Dr. Janez Bogataj: Slovencem po svetu vse najboljše
Srečanje v moji deželi
Koledar
Milena Merlak: Novoletno dete
Valentin Benedik: Iz zakladnice ljudskega ustvarjanja
Vida Topolovec: Anton Martin Slomšek – učitelj in buditelj Slovencev
Matjaž Jančar: Slovenija in slovenska narodna manjšina v zamejstvu
Dorica Makuc: Slovenci med Timavo in Sočo
Leon Jerovec: Prihaja tretje tisočletje
Vicev na račun policije ni
Rado Radešček: Pust
Davorin Vuga: Francoska vojska prvič na Slovenskem
Tomislav Kajfež: Slovenci v deželi faraonov
Jure Šterk: V Gilbratarju o bodočnosti Slovenije
LITERATURA:
Andrej Žigon: Upanje za Božič, novo leto
Pesmi Franceta Papeža
Pavle Šimac: Lučke za mamo sredi selve
Marijan Peršič: Moč zvezdic
Cvetka Kocjančič: Eskimo Charlie
Pesmi Pavla Oblaka
Pesmi Mirka Kunčič
Pesmi Avguštine Budjeve
Pesmi Milene Merlakove
Cilka Žagar: Barbara
Mirko Kunčič: Indija Koromandija
Irma M. Ožbalt: Kaj bereš zdaj Mila
Lojze Krakar: Smrtno nevarna mohorka
Ivanka Mestnik: Nazaj h koreninam
Zlata Volarič: Srečen mrlič
Anica Zidar: Vse v meni je hrastova skorja
SLOVENCI PO SVETU
Lojze Košorok: Kratek oris Slovencev v Asvtraliji od začetka priseljevanja do danes
Cvetka Kocijančič: Kanadski Slovenci v znamenju obletnic
Zora Tavčar: Pisatelj, esejist, umetniški fotograf dr. evgen Bavčar
Rudi Guštin; Spomini na nekdanje društveno delo
Avguština Budja: Moje življenje in delo na tujem
Polona Sketelj: O Slovencih na južnem Koroškem in v Avstriji
ENGLISH SECTION
Joe Evanish: SNPJ – A general overview
Rudolf M. Susel: The American Mutual Life Association 1910 – 1994
Mirko Jurak: Slovene Poetry in Australia: From Terra Incognita to Terra Felix
Joseph Drasler: A Short Sketch of My Dad's Life in America
PRILOGA - SLOVENEC SLOVENCU