Izseljenski koledar 1998


Uredil: Jože Prešeren, Svet publikacij SIM: Dr. Janez Bogataj, Vlado Habjan, Mihael Glavan, Peter Kovačič Peršin in Janez Rogelj
Jože Prešeren: Radi imamo jubileje
Koledar
Dr. Janez Bogataj: Različnost kot posebnost, bogastvo vrednota
Janez Rogelj: Uspehi s skupnimi močni
Mihael Glavan: Naša beseda in zemljevidi slovenskega ozemlja
Danilo Petrinja Primož: Ob 40-letnici Luke Koper
Mag. Rozina Švent: 200 – letnica Friderika Ireneja Baraga
Hodil po zemlji sem naši
Predstavljamo slovenske občine
Tomaž Štefe: Lokalna samouprava v Sloveniji
Dr. Irene Mislej: France Gorše (1897 – 1986) umetnik po božji volji
SPOMINI IN LITERATURA
Polonca Cesar Nedzbala: Spomini na teto
Naglas
Spomin na srečanje s pisateljem F.K. Meškom
Cilka Žagar: Časi se spreminjajo
Danijela Hliš: Rimska rapsodija – Allegro Vivace
Mag. Rozina Švent: Ivan Zorman
Slavko Čemažar: Kako osvojiti Fujijamo
Bogdan Anžel: Slovenska beseda
Marijan Peršič: Moj slovenski znanec Jože Mag
Pavla Gruden: Mati občinskih sirot
Janko Moder: Povest o Vencu
Rudi Glavač: Spomini na madžarsko okupacijo Prekmurja
Aleksij Pregarc: Argentinska beležnica
Ivan Cimerman: Miklavž Reven , življenja bogat
SLOVENCI PO SVETU
Alenka Černec; Mojih šest nepozabnih ameriških let
Nada Bajič: Informacijska dejavnost Slovencev v Kanadi
Mag. Milica Štolfa: Slovenska katoliška družba sv. Jožefa v Hamiltonu, Ont. Kanada
Mihal Kuzmič: Prekmurski izseljenci v Avellanedi, Argentini pred 50 – leti
Prof. dr. Igor Maver: Literarno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Avstraliji v angleškem jeziku
Diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini