Izseljenski koledar 1999


Uredil: Jože Prešeren
Svet publikacij SIM: Dr. Janez Bogataj, Vlado Habjan, Mihael Glavan, Peter Kovačič Peršin in Janez Rogelj

Koledar in predstavitev dvanajstih slovenskih turističnih kmetij
Janez Rogelj:Kratko poročilo o delu Slovenske izseljenske matice
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
Poročilo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu
Zvone žigon: Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU
Tomaž Štefe: Slovenski zamejci – kako doseči njih enotnost
Jure Krašovec: Slovenski svatbeni običaji
Tine Kristan: Sledi faraonov v Vipavski dolini
Ernest Faninger: Zoisove fužine v Mislinji
SLOVENI PO SVETU
Špela Čekada Zorn: Položaj slovenskega jezika v Avstraliji
Dr. Marjan Drnovšek: Prve slovenske priseljenke v Ameriki
Dorica Makuc: Slovenci na Sardiniji
Mag. Milica Trebše Štolfa: Slovenski nagelj v Torontu cveti in dehti že desetletja
Lev Detela: Večsmerni duhovni svet Vladimirja Kosa.
Ivanka Škof: Kako so nastajale Naše steze
Cvetka Kocjančič: Slovenci v Kanadi
Frank Starman: Spomini na delo v jugoslovanski diplomatski misiji v Ottawi
Franc Černigoj: Popotovanje od doma do doma s poudarkom na Argentini
Lojze Košorog: Šestdeset let delovanja Slovenskega društva v Sydneyju.
Bert Pribac: Slovenske spravne motnje
SPOMINI IN LITERATURA.
Jožica Marn Gerden: ;pja rosna leta
SPREHOD PO SLOVENIJI
PREDSTAVLJAMO SLOVENSKE OBČINE
Tone Brulc: Popotnik, kmalu boš samo senca
Ivan Dolenc: Pošta za Pohorje
Vladimir Kos: Ko češnje cvetijo v Aomori
Pavle Šimac: Balada o božični noči
Jože Žohar: Razglednice iz Sydneyja malo drugače
Cilka Žagar: Kaj je prav in kaj ni prav za konec tisočletja
Marijan Peršič: Človek obrača – Bog obrne
Ivan Cimerman: Južni povratnik
Ifigenija Simonovič: Kaj pa je tebe treba bilo
Katarina Mahnič: Ko izsušene struge prestopijo bregove
Davorin Vuga: Ivan Cankar in njegova erotika
Boris Višnovec: Enajsta šola Otroštvo Ivana Cankarja
Ivanka Mestnik: Čez lužo po srečo
Miha Mate: Posebneži ribniške doline
Slavko Čemaža: Za goro Fudži – še Kilimandžaro
Dr. Igor Maver: Sloveniaj as seen by contemporary Austtralian poets