Zbornik ob 50 - letnici SIM 1951 - 2001

SLOVENSKO IZSELJENSTVO
Zbornik ob 50 – letnici Slovenske izseljenske matice
1951 – 2001

Vsebina:
Zborniku na pot
Predgovor

SPLOŠNI DEL:
Janez Rogelj: Petdeset let dela Slovenske izseljenske matice
Prof. dr. Matjaž Klemenčič: Odnos slovenskih izseljencev do stare domovine
Izr. Prof. dr. Nada Šabec: Jezik slovenskih izseljencev
Dr. Janja Žitnik: Književnost slovenskih izseljencev
Dr. Irene Mislej: Pregled slovenskih izseljenih likovnih ustvarjalcev
Mag. Milica Trebše Štolfa: Arhivsko gradivo je narodov spomin
Jože Prešeren: Slovenske sledi v svetu
Doc. dr. Bogdan Kolar: Mesto cerkve med Slovenci po svetu in njen prispevek
za ohranjanje narodnosti
izr. Prof. dr. Mihael Kuzmič: Slovenski protestanti in izseljenstvo
Aleksij Kalc: Izseljevanje iz zahodnega roba slovenskega etničnega prostora

SLOVENCI PO SVETU:

Severna Amerika
Dr. Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev v Severno Ameriko
Prof. dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v Združenih Državah Amerike
Mag. Joseph Valenčič: Slovenski narodni domovi v ZDA
Prof. dr. Mirko Jurak: Družbenokulturno ustvarjanje slovenskih izseljencev v Kanadi
Mag. Milica Trebše Štolfa: Slovenci in njihove organizacije v Kanadi
Cvetka Kocjančič: Izseljenstvo kot gospodarski dejavnik:primer Slovencev v Kanadi

Južna Amerika:
Dr. Irene Mislej: Slovenski izseljenci v Južni Ameriki
Dr. Zvone Žigon: Slovenska politična emigracija v Argentini

Avstralija:
Dr. Breda Čebulj Sajko: Naselitev Slovencev v Avstraliji
Jože Prešeren: Slovenski narodni domovi v Avstraliji
Prof. dr. Igor Maver: Književno ustvarjanje Slovencev v Avstraliji

Evropa:
Dr. Marjan Drnovšek:Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa do druge svetovne vojne
Dr. Jernej Zupančič: Slovensko izseljenstvo v Evropi po drugi svetovni vojni

Slovenci v državah naslednicah bivše Jugoslavije
Marija Dolinšek Divčić: Slovenci v Bosni in Hercegovini
Darko Šonc: Slovenci na Hrvaškem
Franc Cevc: Slovenci v AP Vojvodini (ZR Jugoslaviji)
Izr. Prof. dr. Amalija Jovanović: Slovenci v Makedoniji

DOKUMENTACIJSKI DEL
Mag. Rozina Švent: Izbrana bibliografija del o slovenskem izseljenstvu