Izseljenski koledar 2004 – 2005

Slovenski izseljenski koledar 2004 – 2005
Odgovorna urednica publikacij SIM: Vida Gorjup Posinković
Uredništvo SIK: Daša Hribar, Peter Kovačič Peršin, Lev Detela, Boris Gombač, Smilja Klešnik

Koledar 2004
Davorin Vuga: Spomin na velike Slovence
DOMOVINA
Janez Potočnik: Leto Evrope
Darinka Kladnik : Ljudje – ljudem čez mejo
Peter Kovačič Peršin: Naš civilizacijski dolg
Vida G. Posinković: Srečanje dveh svetov
Lev Detela: Nevarne razsežnosti nasilja v obdobju globalizacije
Marko Jenšterle: Nekdanje in današnje zdomstvo
Peter Česnik: Slovenski izseljenski pohod na Triglav
OBLETNICE:
Boris M. Gombač: Od Pariza do Londona
Tine Kristan: Velika prelomnica v blejski zgodovini
Rozina Švent: Ob petdesetletnici smrti Etbina Kristana (1867 – 1953)
Ivan Merljak: Nesebična pomoč Slovencem po svetu
IZ SVETA:
Edard Kobal: Jože Velikonja - neutrudni iskalec dokazov o slovenskem intelektualnem potencialu v ZDA
Mihael Kuzmič: Slovenski sledovi V ZDA
Rozina Švent: Sem senca zapuščena
Daša Hribar: Razstava o slovenskih izseljencih v Argentini
Oskar Molek: Apellidos eslovenos en el spacio cultural argentino
Nada Ravter: Slovenec za vedno
Aleksandra Čeferin: Slovenščina v avstralskem vzgojno izobraževalnem sistemu dežele Viktorije
Ivan erljak: Slovenci brez materinščine
Irene Mislej: Izseljenska zgodba
Marko Dvoržak: Moja domovina
Ivan Cimerman: Soočenje dveh civilizacij v državi blagostanja
Ciril M. Stopar: 30- obletnica ansambla Vikis

SPOMINSKI ZAPISI:
Lev Detela: Presvetljevanje polpreteklosti
Humbert Pribac: Iz dnevnika fundamentalista
Marko Sjekloča: Utrinki iz Argentine
LEPOSLOVJE:
Florjan Lipuš: Boštjanov let
Brina Svit: Moreno
Danijela Hliš: Osamljena potnica
Danijela Hliš: Imeti…biti…umreti
Cilka Žagar: Pedro Pedras privabil roparje
SPOZNAVAJMO SLOVENIJO:
Deset dni Slovenije
KOLEDAR 2005
Ivan Merljak: Utrinki s Krasa