Predstavitev - Rodna gruda

RODNA GRUDA

Slovenska izseljenska matica (dalje SIM), je začela leta 1954 izdajati revijo za Slovence po svetu s podnaslovom »Časopis za Slovenske rojake v inozemstvu«. Revija naj bi pomagala gojiti in poglabljati ljubezen do rojakov in domovine, utrjevati medsebojne stike in vezi, ter Slovencem po svetu pričarati košček njihove rodne dežele.
Rojake je po drugi svetovni vojni seznanjala s takratnim položajem in obnovo Slovenije. Prav tako jim je svetovala pri društvenem, kulturnem in podpornem delovanju Slovencev po svetu in vzpodbujala obiskovanje »starega kraja«. Od leta 1955 dalje je imela podnaslov »Glasilo Slovenske izseljenske matice«. Sprva je izhajala desetkrat letno, od leta 1957 pa dvanajstkrat na leto.
Prvi odgovorni urednik je bil Tomo Brejc in sicer od januarja 1954 do maja 1961, urednica pa je bila Ina Slokan. Od junija 1961 pa do leta 1970 je bila glavna urednica Zima Vrščaj Holly.
Leta 1970 in 1971 je bil glavni urednik Božo Kovač, ki je revijo vsebinsko preoblikoval iz domačnosti v bolj sodobno obliko. Leta 1970 je postal odgovorni urednik Jože Prešeren, ki je bil v uredništvu zaposlen že od leta 1965. Revija je dobila podnaslov »Revija za Slovence po svetu«.
Usmerila se je tudi k delavcem na začasnem delu v tujini, zato je leta 1970 uvedla različni izdaji; eno za evropske države s prilogo »Začasno na tujem«, drugo pa za »čezmorske Slovence« s prilogo v tujih jezikih.
V letih 1971 do 1980 je bil glavni urednik Drago Seliger, ki je bil hkrati tudi predsednik SIM. Od leta 1980 pa do septembra 2000 je bil glavni in odgovorni urednik Jože Prešeren. Nasledila ga je Vida Gorjup Posinkovič, ki je Rodno grudo urejala do decembra 2003. Uredniki Rodne grude so bili še Janez Kajzer, Jagoda Vigele in Ivan Cimerman.

Arhiv vseh izvodov se nahaja v prostorih Združenja Slovenska izseljenska matica. V kolikor vas tovrstna vsebina zanima, se lahko oglasite na Cankarjevi 1/II in publikacije prebirate v prostorih naše čitalnice.