Rodna gruda letnik VI/1959

Rodna gruda letnik VI/1959
Članki
Abram Franc, Freyming: O delu društva »Sava«
Apih Milan: Gospodarski razvoj Slovenije v 1. 1959
Artič Jurij, Lievin: Lepa slovesnost v Sallauminesu
Moj letošnji dopust v domovini
Anderluh Franc, Chevremont: Otroci padlih borcev v Holandiji
Anhovski cementarji so dobili svoj dom kulture
Angelica Ocepkova je umrla
Boštjančič Dolfka: Tudi v Sloveniji vedno več zena v proizvodnji
Brejc Tomo: Pet let »Rodne grude«
Novi zakon o invalidskem zavarovanju
Naloge sindikatov Jugoslavije v sistemu delavskega upravljanja
Nikoli več!
Četrti kongres Zveze sindikatov Jugoslavije
Spominska svečanost v Gornji Radgoni
Gradbeni delavci Slovenije so praznovali
Letošnje revije Zveze Svobod in prosvetnih društev Slovenije
Republiški zlet Zveze Svobod in delavskih prosvetnih društev v Celju
Letošnji zagrebški velesejem
Vseh mrtvih dan
Beseda ob koncu letošnjih obiskov
Blaha Tilka: Mnogim delavcem se je izpolnila želja
Čebul Justin, Lievin: Izgubili smo dobrega prijatelja
Drobne kulturne vesti
Dom Angele Ocepkove
Gosnar Jože: Skok čez lužo v domovino
Hace Matevž: Kmetijsko zadružništvo v Sloveniji
Ina: Visok življenjski jubilej našega ameriškega kulturnega delavca
In spet si bomo segli v roke
Iz naših tovarn
Izredno pomemben uspeh jugoslovanskega kmetijstva
Iz dela naših društev v Franciji
Iz dela Matice in njenih podružnic
Izseljenski teden 1960
Jež Nežka: Mislila sem, da bo življenje lažje
Jubilej društva »Lunder-Adamič«
Johna Batiča ni več
Knjige za podeželje
Knavs Jože, Freyming: Pismo iz Freyminga
Kranjc Ivan, Geelong: Slovenski filmi v Avstraliji
Klinger V., Uruguay: Delamo iz ljubezni do rojstne domovine
Kocjančič Boris: Narodni park Slovenije
Kink Martin, Homberg: Nepričakovano srečanje v domačem kraju
Krese LeopoId: Razdelitev dohodkov gospodarskih organizacij in plače delavcev
Kristan A. Cvetko: 55 let prvega društva SNPJ
Kulturnoprosvetno življenje ameriških Slovencev
25 let organizacije Progresivnih Slovenk Amerike
V spomin Jožetu F. Durnu
Ob 80-letnici Franka Petricha
Piknik amer. rojakov v Polhovem Gradcu
Krvodajalstvo, velik dokaz človekoljubnosti naših ljudi
Kulturnoprosvetno udejstvovanje ameriških Slovencev
Ob 50-letnici pevskega zbora »France Prešeren« v Chicagu
Ob smrti rojaka Jos. Zalarja
Počastitev slovenskega kongresnika Blatnika
Ob 30-letnici mesečnika »Zarje«
Slovenski lutkarski umetnik Podreka umrl
Proslava narodnega dneva SNPJ v Girardu
Odkritje spomenika pesniku Ivanu Zormanu v Clevelandu
Velik skupni izlet SNPJ v domovino
40 let Jugoslovanskega hranilnega in posojilnega društva v Chicagu
Drobec iz zgodovine ameriških rojakov
Kuhar Štefan: Prijetno srečanje v Parizu
K. S.: Iz naših krajev
Kurinčič France: Slovenske korenine v Argentini usihajo
Domov je prišla umret
Letinič prof. Šime: Košček Holandije pri Mengšu
Mesto živega srebra, čipk in žlikrofov
Mali Franc: Pismo s Poljske
Marinko Miha, predsednik LRS: Nasa dežela, vsa naša stvarnost je odprta knjiga za vsakogar
Močnik dr. Rastko: Nacionalizacija najemnih zgradb in gradbenih zemljišč
Novi zakoni s stanovanjskega področja
Najpomembnejši športni dogodki
N. M.: Domovi za upokojence v Sloveniji
Nov usoden udarec koroškim Slovencem
Nova uredba o carinski tarifi
Nas človek ve, da dela za vso skupnost in za sebe
N : Bled, središče Jugoslovanskega športa
Oblikuje se podoba nove šole
Ob letošnjem 29. novembru (iz govora podpredsednika Zvezne vlade E. Kardelja)
Pajtier Martin: Prihodnje leto pojdem na Triglav
Petrin Ernest: Nabrali so si nove moči
Perko Vencelj: Ob spominu na veliko stavko jeseniških kovinarjev
Pirnat Viktor: Prvo slovensko čezoceansko pristanišče
Pomembno slavje v Trbovljah
Praznovali smo prvi maj
Piknik v Polhovem Gradcu filman
Poljšak Leo: Izletniška farma društev SNPJ v Clevelandu
Potrč dr. Jože: Ob 40-letnici delavskega gibanja v Jugoslaviji
Romanič Peter: Malo po Dolenjski
Iz naših krajev
Zlata poroka pod Gorjanci
Severkar: Dva nova slovenska filma
Senegačnik Janez, Tucquegnieux: Poslednja želja se mu ni izpolnila
Sevnik France: Več pšenice, koruze, krompirja
S. L: Kaj bodo letos izdale nase založbe
Izseljenec-povratnik Viktor Jesenik avtor antologije slovenske lirike v francoščini
Večne priče našega upora
Slovenija je dobila novo moderno mesto
Kamen bo pričal še poznim rodovom
Slovenska zenska zveza za domovino
Slovenci smo dobili svoj Skupščinski dom
Slokan Ina: Dva pomembna kulturna dogodka
Ob jubileju Cvetka A. Kristana
Svetel praznik naših slepih
Socialnozavarovalne terjatve v Zahodni Nemčiji
Spet nove šole, tovarne, železniške proge
Sto štiri kilometre nove avtomobilske ceste
ST: Trgovski promet pred novim letom v Ljubljani
Naš letošnji tisk o rojakih
Šabec Tone: Glasbena matica in njen učitelj Tone Šubelj
Praznično jutro clevelandskih Slovencev
Šenk Mila: Acad. slikar Božidar Jakac 60-letnik
Špicar dr. Bojan: Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev
Verčič George: Bil sem med prvimi naseljenci v Novi Zelandiji
V. M.: Podoba starega Zagorja se spreminja
Več strojev na naših poljih
Župančič Jože: Ob 80-letnici »Ofceta« vdove Roslinike
Mr. Florijan Pishek iz Kostrevniške doline
Življenjski Jubilej na domačih tleh
Reportaže, potopisi
Benko-Sirca Marica: Neusahljiv vir
Forstnerič Franc: Osamljene žene v gorah
Ina: Zazvenela je posebna struna srca
I. S.-M. Š.: Vsako leto več rojakov iz evropskih dežel na obisku v domovini
Korenčan Janez: Spomladi, ko planšar odide v goro
Letinič prof. Šime: Rozmanov oče bo stoletnik
Petrin Ernest: Slovenski rojaki iz Nemčije pred mikrofonom
Sikošek Franc: Tako je bilo nekoč v Westfaliji
SIokan Ina: Med našimi v Beli krajini
V Kobaridu so odkrili spomenik Simonu Gregorčiču
Še bomo prišli!
Ljubljana raste
Vahen Miha: Na obisku pri naših povratnikih
V.: Kako so se Ljubljančani v starih časih zabavali
Valenci Vera: Po deželi nageljnov in rožmarina
Zdravje Lojze: Kriva Je bila mačka
Leposlovje — proza
Brejc Tomo: Zdaj pa eno železničarsko
Dve o rokovnjačih 187
Ingolič Anton: Paket od doma 61
Kalinovski-Prek Lado: Kako so prihajale živali k babici Zimi
Kosmač Ciril: Očka Orel
Kranjec Miško: Grlice
Malenšek Mimi: Stara jablana pa še cvete
Milčinski Fran: V Butalah sejejo sol
Miklavžič Uroš: Vrečica slovenske zemlje
Okolish Anton: Kako sva z materjo polha lovila
Slokan Ina: Kako vse drugače je danes
Žolna Fridolin: Požigi v Hruševju
Pesmi
Brest Vida: Komandant Stane
Naša ura
Gruden Igo: Materina uspavanka
Golar Cvetko: Jesen v goricah
I. F., Stiring Wendel: Moj rojstni kraj
Kosmač France: Partizan
Levec Peter: Neznani materi
Žareči pepel
Minatti I. - Maksimović Desanka: Bilo je nekje sredi balkanske zemlje
Malavašič Asta: Pesem o pomladi
Novy Lili: Vaš j ves bodoči čas
Pavček Tone: Dolina
Šinkovec Črtomir: Tri prošnje
Taufer Vida: Astre
Župančič Oton: Veseli koledniki
Žužek Branko: Zdravica 1
Koleda
Obisk
Meseci v letu (po Fr. K.)
Bodoči šolarček
Direndaj
Stalne rubrike
Domovina na tujih tleh
Dom in družina
Drobtinice
Mladi rod
Po domači deželi
Rojaki pišejo
Razno
Tovariši v miru (s poti predsednika Tita po azijsko-afriških deželah)
75 let predsednika Slovenske izseljenske malice Ivana Regenta
Letošnje prireditve Ljubljanskega festivala
K članku F. Sikoška
Kraji, skozi katere bomo potovali na prireditve Izseljeniškega tedna (fotoreportaža)
Spet na domačih tleh (fotoreportaža)
Novo na Kočevskem in v Prekmurju (fotoreport.)
Piknik v Polhovem Gradcu (fotoreportaža)
Na svidenje, rodna zemljica! (fotoreportaža)
S prireditev za rojake (fotoreportaža)
Slikovna priloga k št. 2: Lojze Perko: Lož