Rodna gruda letnik IV/1957

Članki
Artič Jurij, Lievin: Polastila se me je neozdravljiva bolezen — domotožje
Nov grob na tujih tleh
Trije pomembni gospodarski dogodki
Bartel Andrew, Chicago: Vesti iz North Chicaga
Naša rojstna Vrhnika ni pozabljena
Batič Ivan: Ob tridesetletnici velike povodnji v Poljanski dolini
Brejc Tomo: Izobraževanje delavcev
Britz Joseph, Export, Pa.: Slovenska radijska ura v Pennsylvaniji
Cuznar Jakob, Beverly Hils: Nekaj novic iz Kalifornije
Če ste v zadregi, kaj bi kuhale
Če boste imeli koline
D. P.: Trije dnevi
Dežela, ki prerodila svoboda
Deset povojnih let naše Primorske
Dve proslavi obletnic izseljenskega naprednega tiska
Druga gymnaestrada
Durn F. Joseph, Cleveland: Ob svežem grobu pesnika in skladatelja Ivana Zormana
E.K.: Nova poliklinika v Ljubljani
Energetika povezuje svet
Filipič Lojze: Slovensko narodno gledališče na svetovnem odru
Garber Adolf, Creutzwald: Nekaj kronike iz življenja naših rojakov v Franciji
Tri slovenske grče iz Creutzwalda
Gerden Jože, Kanada: Rad bi obiskal grob svoje matere
Grošelj Božo: Pet let Slovenskega okteta
Globevnik J.: Na obisku pri Slovencih v Utahu
Grčar Alojz: Iz Merlebacha in okolice
Is.: Intimna slovesnost na ljubljanski porodniški kliniki
Iz Beneške Slovenije
Iz Argentine
Iz nase domače kuhinje
Iz poslovanja naših pododborov
Izseljenci iz Beneške Slovenije spet doma
Iz društvenega življenja naših rojakov v Franciji
Jugoslovanske žene v Javnem življenju
Kjer zibelka je moja tekla
Kaj smejo jesti bolniki, ki imajo želodčne težave
Kamilice, najboljši domači zdravnik
Knaus Joze, Freyming: Nekaj vesti o našem društvenem delu
Kristan A. Cvetko: Petdeset let Slovenske narodne čitalnice v Clevelandu
Kulturno življenje argentinskih Slovencev v 1. 1956
Knjige o izseljencih in za izseljence
Naš tisk za izseljence
Ob 20-letnici smrti Franka Sakserja
Prvomajski spisi ameriških Slovencev
V spomin Antonu Zbašniku
Ameriško slovenski dnevnik »Enakopravnost« ne izhaja več
Naš koledar 1957
Nove Jugoslovanske poštne znamke
Ivan Molek, ameriški slovenski književnik
Ob 40-letnici Slovenskega republiškega združenja in chicaške izjave
Narodni dan SNPJ v Universalu, Pa.
Jugoslovanska delavska tiskovna družba v Chicagu
Narodni in slovenski domovi, kulturna in družabna središča ameriških Slovencev
Kakor gospodariš, tako živiš
Kopač Andrej: Jugoslovanski izseljenci in njihove pravice soc. zavarovanja
Kvas Jakob: Priprave za kongres delavskih svetov Jugoslavije
Križaj Mici: Kako smo Slovenci proslavili 50-letnico Salema
Letni obračun Slovenske izseljenske matice
Lipa, novi časopis slovenskih izseljencev v Argentini
Ljubezen do domače pesmi druži Slovence
-lenc: Naše morje in mornarica
Margon Luise: Kako živimo v New Smyrna Beach
-ms: Načrt za življenje v letu 1957
M.: Še nekaj novic iz Jugoslavije
Menton Lia: V spomin Charlesu Gabru
Novi carinski predpisi za uvoz in pošiljanje blaga v Jugoslavijo
Nekaj dobrot iz domače kuhinje
Nekaj jedilnikov za bolnike
Od pisatelja do nogometaša
Osrednje prireditve izseljenskega tedna bodo v Bosni in Hercegovini
Omahen Mimi, Chicago: Spominek na obisk domovine
Osmi slovenski umetniški film
Pogorelc Math, Duluth, Minn: Pozdrav ameriškega pionirja »Rodni grudi«
Pojasnilo rojakom glede Izseljenskega doma v Ljubljani
Prešerna srečanja v Franciji
Pismo iz Holandije
Plodno delo delavskih prosvetnih društev »Svobode«
Predsednik republike o nevarnosti Jedrskega orožja
P.J.: 7000 telovadcev na gymnaestraddi v Zagrebu
Prijateljski obiski
Razgibano društveno življenje naših rojakov v Avstraliji
Slovenci in film
Smrt zveste naročnice
Slepim otrokom bodo kupili magnetofon
Sredi pomladi je prišla bela smrt
Smrt ameriškega pionirja
Spet smo prejeli žalostno vest
Slokan Ina: Domovina je izgubila velikega umetnika
Maksim Gaspari, slikar domovine
Šarf F.: Piparstvo, naša domača obrt
Še nekaj novic iz Jugoslavije
S.M.: Slovenski izseljenski koledar je izšel
Šubel Cecilia: Progresivne Slovenke za ameriški izseljenski muzej
Švab Mitja: Občina je temelj države
Težko smo se poslovili
Tratnik Josephine: O domovih za ostarele rojake
Tretji kongres Zveze borcev
Troha Jennie, Barberton: V spomin moji prijateljici
Tudi strelski šport se lepo razvija
T.V. — is: Izboljšani obrati, nove tovarne, novi rudniki
Umrl je Ivan Zorman, slovenski izseljenski pesnik
Uredite si kranjski kotiček
Valentinčič Anton: Novice iz mojega kraja
Kako živimo v Transferu
Še nekaj spominov iz Pennsylvanije
Vabilo Jugoslovanskim izseljencem na proslavo Izseljenskega tedna
Veličastna proslava Jugoslovanskega narodnega praznika v Urugvaju
Vatovec dr. Franc: V. Ljubljanski festival
V Fontani bodo zaceli graditi zavetišče za izseljence
Vozel Viktor: Nekaj besed o I. Izseljenski delovni brigadi
Vsem bralcem »Rodne grude«
V pet letnik gremo
V. Vera: Naučil sem se ljubiti umetnost
v.v.: Naše dobre znanke med nami
Zaic F.: Smrt starega pionirja
Zadnja želja ji je bila izpolnjena
Zdravilni čaji proti hitremu staranju
Zlati jubilej društva »Slovenske Sokolice«
Želja Jugoslavije, da bi z vsemi deželami sveta prijateljsko sodelovala, se uresničuje
Župančič Jože: Med Litijo in Primskovim na Dolenjskem
Prevodi slovenskih pesmi v angleščino
25. maj, rojstni dan predsednika Jugoslavije
10 let Litostroja
29. november in naši izseljenci
Reportaže
Batistich Amelila: Prišli so na gumijeve plantaže
D. P.: Tovarna ob jezeru
Dve iz gorenjskega kota
Ina: Babica in njena nedeljska šola
Kuhar Štefan: Srečanja z rojaki v Franciji
Makuc K.: Odprl se mu je svet
P. J.: Tu se bo koval nov rod
Pirnat Viktor: Nekaj veselih z Dolenjske
Slokan Ina: Prisrčna srečanja v Franciji
Bodi zdrava, domovina!
Valenci Vera: Sem se oženil, se kesam
Leposlovje — proza
Bevk France: Klepčevo ženitovanje
Brejc Tomo: Moj rojstni kraj
Cankar Ivan: Naš laz
F. S. Finžgar: Droben spomin na očeta
Dve zgodbi iz mladih dni
Godina Ferdo: Kaj dela žena
Grabeljšek-Gaber Karel: Njena najtežja pot
Ina: Zgodba o vrabčku
Korbaš — is: Pravljica o ustanovitvi Ljubljane
Kosmač Ciril: Kruh
Sreča
Magajna Bogomir: Ninica Roška
Magajna France: Kako sta Pepi in Janez točo preganjala
In še ena zgodba o vremskih rokovnjačih
Novačan Anton: Ženitev Gregca Zavožena
Pirnat Viktor: Kako je Krajnčan kupoval kozla
Nekaj veselih z Dolenjske
Predzadnja dolenjska čarovnica
Slovo od Martina Kebra
Prežihov Voranc: Takrat ko sem še bicke pasel
Ajdovo strnišče
P. Romanič: Medvedi na Dolenjskem
R. B.: Kako je grbejski župan Željko pozdravil cesarja
R. B.: Odlikovanje župana Željka
Sikošek Franc: Moja mati in zobozdravnik
Nekaj hudomušnih iz torbe mojih spominov
Slokan Ina: Same en droben grozd
Speck Therese: Zgodbica iz moje mladosti (na ovitku str. 252 a)
Zupanc Lojze: Dolgopoljanci in rak
Velikan, pastir in kozel
Kako je nastal metliški grb
Kako so Tribucani apno žgali
Pesmi
Bor Matej: Dve pismi
Partizan
Kurir
Brest Vida: Oj poštevanka presneta
Gruden Igo: Zemlja
Kajuh-Destovnik Karel: Mrtvim tovarišem
Klinar Miha: Bor
Danes
Kosovel Srečko: Pa da bi znal
Kuhel G. Mirko: Ob 50-.letnici društva »V boj«
Kocjančič Alojz: Očetu
Istran
Lazar Faustin: Kjer zibka je moja tekla
Manica: Zanimiva svatba
Trojna ljubezen
Narodna: Bom pismo pisala
Partizanska: Hej, brigade
Pavček Tone: Novoletna
Pomladna dolenjska pesem
Seliškar Tone: Sto let
Strniša Gustav: Sporočilo
Šali Severin: Na Trški gori
Šemen Branko: Pomladna misel
Šinkovec Črtomir: Večer na Skalnici
Naša zemlja
Taufer Vida: Jesenski razgledi
Voje Pavla: Očetov dom
Zorman Ivan: Iz mojih dni
Izseljenec
Ko mene več ne bo
Našim pozabljenim
Zupanc Lojze: Belokranjska
Železnikar Milka: Domotožje
Žužek Branko: Doma
Prošnja
Stalne rubrike
Dom in družina
Domovina na tujih tleh
Mladi rod
Pero izseljencev
Po domači deželi
Razno
Vsem naročnikom
180 let restavracije »Pri šestici«
Jugoslovani v Melbournu
Tri kratke
Smrt zaslužnega sindikalnega delavca
Mladina iz Buenos Airesa ni pozabila rojstne domovine
Iz del naših pisateljev
Gostilna Pri starem tišlerju
Nekaj veselih iz Pavlihove torbe
Vsem Jugoslovanom v Avstraliji
500 let »suhe robe« v ribniški dolini
Obvestilo
V taki mladini je vaša bodočnost
4. julija na svidenje na Polževem
Anton Ipavec: Uredništvu »Rodne grude«
Prisrčen pozdrav iz Nemčije
Domovina je ponosna na takšne sinove
Vsem bralcem »Rodne grude«
Naš četrti rod v ZDA pridno poje in igra
Mrtvi obtožujejo!
Iz letošnjih srečanj na domačih tleh
Za dobro voljo
Slovenski izseljenski matici so prinesli v dar
Zadružni leksikon FILRJ
John Lokar toplo pozdravlja prijatelje
Nova kuharska knjiga Progresivnih Slovenk
Železniška
Srečno novo leto
Uganke
Poizvedbe
Umetniške slikovne priloge
Jakopič Rihard: Gorenjska pokrajina priloga št. 2
Kregar Ivan: Na delo, priloga st. 5
Gaspari Maksim: Ofrehtarji, priloga st. 14