Rodna gruda letnik III/1956

Rodna gruda letnik III/1956

Članki

Batič John: Kako sem pričel dopisovati
Bežan Vilko: Podružnica Izseljenske matice v Murski Soboti
Brejc Tomo: Naš praznik
Britz J.: 40 let lista »Prosvete«
Česen Frank: Dramsko društvo »Ivan Cankar« v Clevelandu,
Dobrovoljc Ivan: Vrhničan piše
Durn F. Joseph: Cleveland—ognjišče slovenske kulture v Ameriki
G. G.: Preobazba jugoslovanskega gospodarstva
Goriup Baris: »Domotožje«, film o slovenskih izseljenskih krajih
Ina: Razveselite družino s kobaridskimi štruklji
Kilkec Marta: Nekaj prekmurskih kuharskih dobrot
Kovačič Franc: Nasa pesem v Franciji in Belgiji
Kozak Ferdo: Rad bi vam veselega srca sporočil svoje pozdrave
Kraigher Boris: Skupno rešujmo vprašanja lepše bodočnosti
Kristan A. Cvetko: Napreden tisk, učitelj in prijatelj ameriških Slovencev
Skrb za mladino med našimi izseljenci
Velik pomen kulturnega udejstvovanja naših izseljencev
Knjige o izseljencih in za izseljence
20 let Cankarjeve ustanove v Clevelandu
Ameriški priseljenski muzej
Velik uspeh Narodnega dneva v Chicagu
Še nekaj o 40-Ietnici »Prosvete«
Kurinčič Franc: Ob petdesetletnici smrti Simon a Gregorčiča
Miklič Rado: Naloge delovnih kolektivov pri vodenju podjetij
Organi delavskega upravljanja
Okolish Anton: Rojak John Yankovich iz Barbetona
Perhavec Edi: Naše gospodarstvo v Prekmurju
Pogačnik Bogdan: Nova pot
P. I.: Jugoslovanski smučarji so bili na Finskem sprejeti kot bratje
Regent Ivan: Veselo in srečno novo leto
Dragi rojaki
Rudolf Janko: Nekaj o delu naših sindikatov
R. B.: Viniške sarme
S. I.: O, predpust, ti čas presneti
Kadar nam želodec nagaja
Otrok in strah
Velika zavednost naših izseljencev v Urugvaju
Svetek dr. L.: O volitvah v samoupravne organe socialnega zavarovanja
S.Ž.: Pisatelj Miško Kranjec
Stokel Krist: Dragi Slovenci iz Amerike in Slovenije
Šarf Ganči: Jurjevanje, star slovenski običaj
Šenk M.: Nova otroška klinika v Ljubljaini
Zormanov dan
Šifar Vanek: Dragi rojaki
Štrukelj Pavla: Slovenska stara noša iz Zilje, Roža in Podjune
Štubel Miro: Kulturna rast Prekmurja
Valenci Vera: Edina želja Thomasa Andyja izpolnjena
Variola Čedo: Proslava Izseljenskega tedna v Zagrebu
Valentinčič Anton: Po 55 letih spet doma
Vlahov dr. Gustav: Podpis konvencije o socialnem zavarovanju z Belgijo
Zdravje Lojze: In dneva ne pove nobena prat'ka
Županič Jože: Erazem Gorše iz Štange pri Litiji
Žagar Anton: Zdaj zdaj nisem več sam
Videl sem domovino
Rodna gruda v novem letu
Iz kulturnega življenja ameriških Slovencev
Maribor ima najboljše telovadno društvo
Ivan Tavčar, slovenski pisatelj
Kulturna rast Gorenjske
Jubilej našega odbornika
Anton Aškerc, pesnik slovenskih balad
Od starega mlina do moderne tovarne
Pet let Slovenske izseljenske matice
Ameriški rojaki za domovino
Praznovali smo prvi maj
Novice iz Avstralije
Telovadna šola v gozdu
Prosvetno delo beneških Slovencev
Velik uspeh slovenskega arhitekta Sulčiča v Argentini
Bled pred velikimi dogodki
Prizadevanje Jugoslavije za svetovni mir
Ali poznate tabornike
Od kod so se Prekmurci največ izseljevali in kje žive
Prisrčna slovesnost v Domu slepe mladine
Reportaže
Artič Jurij: Otti, Charlie in Ile v Crikvenici
Cigit Koloman: Lepo je doma
Kuhar Vera: Recite jim hvala
Slokan Ina: Obisk pri rojaku Gustavu Kabaju
Rojaki, pozdravljeni na domačih tleh
Ameriški rojaki na obisku v domovini
Teden, posvečen našim izseljencem
Valenci Vera: !Ko bi vedeli, kaj je v naših srcih
Virag Stevo: Redek jubilej v Zaplani
Leposlovje, proza
Brejc Tomo: Moj rojstni kraj
Bevk France: Otroška leta
Fajn Ludvik: Nekaj hudomušnih iz rudarskih revirjev
Gaber: Kos bo pel nad njim
Horvat Milan: Cunprnije in doživljaji mojega pokojnega dedka
Ingolič Anton: Trije obiski
Kranjec Miško: O mamici, ki je postajala čedalje manjša
Moderdorfer Vinko: Diamanti na Plešivc (pravljica)
Mežiška dolina je bila nekoč jezero
R.B.: Belokranjski muzikant Kuzma
Sikošek France: Vesel spomin iz mojih vojaških let
Trdina J.: Gregec in kača (pravljica)
Dve dolenjski pripovedki
Tavčar Ivan: Cvetje v jeseni
Vera: Pozna sreča
Zupanc Lojze: Vražja pečina (pravljica)
Velikan v Šokatu (pravljica)
Pripovedka o skali Igli
Zmaj v Postojnski jami (ljudska pravljica)
Pesmi
Anton Aškerc: Svetinja
Gradnik Alojz: Zemlji
Triglav
Hrovat Milan: Stari kraj
Bila je pomlad
Pomladni večer
Jeraj Vida: Doma
Klopčič Mile: Povest o sekiri
Krasna Anna: Rože za sina
Malavašič Asta: Če ljubiš me
Hrepenenje
Minatti Ivan: Pomladna misel
Pavček Tone: Pot
Prekmurska narodna: Vöra bije
Tam zgoraj na Brejgi
Sikošek Franc: Bela teta
Slamnik Zdravko: Tiho
Sumic Francis: Vaše pesmi
Šemen Branko: Na paši
Drobna, sanjava jesen
Tomšič Jack: Želja Slovenke v tujini
Urh Jelka: Pusti večer
Vovk Jože: Pesem bratom
Jesen
Vinšek Stana: Trije Vrabčki
Zorman Ivan: Beli cvetovi
Žnideršič Marička: Knjigi
Župančič Oton: Na jurjevo
Stalne rubrike
Domovina na tujih tleh
Dom in družina
Mladi rod
Po domači deželi
Pero izseljencev
Our Youth
Razno
Našim ženam in materam po svetu
Na sezono se pripravljamo
Műller Ana: Moja hčerka na Malinski
Smrtna nesreča rojaka v Franciji
Anton Jakopina: Jugoslovansko pevsko društvo »Triglav« v Merlebachu
Pozdrav iz Dulutha, Minn.
Prijateljem slovenskega izseljenskega koledarja
Z občnih zborov naših društev v Franciji
Razstava o dejavnosti srbskih izseljencev
Ob 8. marcu mednarodnem ženskem dnevu
Težke posledice zime
Kanoni dr. Janez: Javno zahvalno pismo
Rojak Lokar piše spomine
Knavs Jože: Ni ga več
Slovenci v Avstraliji so ustanovili društvo »Slovenska unija«
Pelhan Andro: Pismo iz Montane
Slovenci v Avstraliji za slepo mladino v Ljubljani Nekaj veselih
Spek Teresa: Pozdrav rojakom Zasavčanom
Želja se ji je izpolnila