Predstavitev - SLOVENIJA MAGAZINE QUATERLY

SLOVENIJA MAGAZINE QUATERLY

Zavoljo vedno večjega zanimanja med potomci izseljencev za dogajanja v Sloveniji, je bila leta 1987 na pobudo SIM in Gospodarske zbornice Slovenije ustanovljena revija povsem v angleškem jeziku Slovenija magazine Quaterly.
Pri nastajanju so sodelovali predstavniki gospodarstva, turističnih društev in kulturnih ustanov. Revija je v vrhunski grafični in oblikovni tehniki prikazovala Slovenijo od zgodovine, do aktualnega političnega dogajanja in gospodarstva. Objavljala je tudi prevode slovenske sodobne književnosti.
Naročnike je imela predvsem v ZDA, Kanadi in Avstraliji, v manjšem številu pa tudi v Evropi. Revijo je od leta 1987 do konca 1989 urejal Mitja Meršol od leta 1990 do konca 2000 pa Jože Prešeren. Lata 2001 je bil urednik Branko Maksimovič od leta 2002–2004 pa Vida Gorjup Posinkovič.

Arhiv vseh izvodov se nahaja v prostorih Združenja Slovenska izseljenska matica. V kolikor vas tovrstna vsebina zanima, se lahko oglasite na Cankarjevi 1/II in publikacije prebirate v prostorih naše čitalnice.