Predstavitev - Slovenija.svet

Z januarjem 2004 se je Rodna gruda preimenovala v SLOVENIJA.SVET, ki jo je urejala Vida Posinkovič in je izhajala do decembra 2005, ko je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na osnovi javnega razpisa, odobril finančna sredstva za izdajanje specializirane revije za Slovence po svetu zasebnemu podjetju Otroci d. o. o.
Z januarjem 2006 so začeli izdajati revijo Moja Slovenija.

Arhiv vseh izvodov se nahaja v prostorih Združenja Slovenska izseljenska matica. V kolikor vas tovrstna vsebina zanima, se lahko oglasite na Cankarjevi 1/II in publikacije prebirate v prostorih naše čitalnice.