Natečaj najboljše risbe-slike

datum: 03.04.2007

kategorija: Novice SIM


Natečaj najboljše risbe-slike

Združenje slovenska izseljenska matica je v program za leto 2007 vključila natečaj za izdelavo najboljše risbe-slike na temo »Želim si preživeti počitnice v kraju mojega deda«.
Slovenska izseljenska matica poziva vaše otroke - udeležence slovenskega dopolnilnega pouka in tudi ostale (poznavanje slovenskega jezika ni pogoj), da se s svojim likovnim izdelkom udeležijo letošnjega razpisa za najboljšo risbo.
Starost natečajnika je omejena na petnajst let. Tisti, ki se želijo udeležiti natečaja naj pošljejo
risbo na formatu A3.
Tehnika v kateri bodo ustvarjali ni določena in jo lahko otroci po lastni volji izberejo. Slike naj
pošljejo do 15. 5. 2007 na naslov Združenja SIM, Ljubljana Cankarjeva 1/II.
Vse prispele risbe bo pregledala štiričlanska komisija v kateri bodo:
Predsednik Združenja SIM Sergij Pelhan, akademska slikarka Jana Dolenc, umetnostna kritičarka Monika Ivančič ter koordinator projektov SIM. Janez Rogelj.