Volitve - obvestilo izseljencem

datum: 29.08.2008

kategorija: Novice SIMPosredujemo obvestilo Državne volilne komisije.O B V E S T I L O

Skladno z določbami 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07) vas Ministrstvo za zunanje zadeve , v sodelovanju z Državno volilno komisijo,

o b v e š č a,

da so razpisane redne volitve v državni zbor. Volitve bodo v nedeljo, 21. septembra 2008.

Pravico voliti in biti izvoljen za člana Državnega zbora RS ima vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja, 21. septembra 2008, dopolnil 18 let starosti.Postopek kandidiranja in postopek glasovanja ureja Zakon o volitvah v državni zbor ( Ur.list RS 109/06 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVDZ).

Ker ste vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije, vas obveščamo, da boste vpisani v volilni imenik, ki bo sestavljen za območje jurisdikcije diplomatsko-konzularnega predstavništva. Volilni imenik bo razgrnjen na sedežu predstavništva do 6.septembra 2008; v tem roku je možno opraviti vpogled v imenik ter zahtevati popravek.

Zakon določa več načinov določanja list kandidatov, med drugim tudi kandidiranje s podporo volivcev.V postopku kandidiranja lahko tako kot volivec do 27. avgusta 2008 tudi daste podporo posamezni listi kandidatov, skladno z določbami 47.člena ZVDZ. Svojo podporo listi kandidatov izrazite tako, da vam podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju liste kandidatov.

Na volitvah 21.septembra 2008 boste lahko glasovali na naslednje načine:

A) po pošti :
Na vaš naslov vam bo, skladno z določbami 82.člena ZVDZ, poslana bodisi uradna prazna glasovnica bodisi glasovnica z imeni list kandidatov (odvisno od oddaljenosti od Slovenije), priložena bo tudi volilna karta. Navodilo o tehničnem vidiku glasovanja bo navedeno na glasovnici, pa tudi na priloženem pojasnilu. Izpolnjeno glasovnico in lastnoročno podpisano volilno karto boste poslali na naslov okrajne volilne komisije (bo priložen), lahko pa tudi na diplomatsko konzularno predstavništvo RS.


B) 21. septembra 2008 na volišču na sedežu diplomatsko-konzularnega predstavništva RS, ki bo odprto med 9. in 17. uro po lokalnem času; s seboj morate imeti dokument, na podlagi katerega bo mogoče ugotoviti vašo istovetnost.
Volišča bodo odprta na naslednjih diplomatsko-konzularnih predstavništvih:

Buenos Aires, Canberra, Dunaj, Celovec, Bruselj, Sarajevo, Praga, Podgorica, Köbenhavn, Pariz, Atene, Zagreb, Rim, Vatikan, Trst, Tokio, Ottawa, Toronto, Budimpešta, Skopje, Varšava, Moskva, Bratislava, Madrid, Stockholm, Bern, London, Washington, New York, Cleveland, Berlin, München, Beograd, Haag.
C) na posebnem volišču na območju Republike Slovenije, vendar morate to sporočiti okrajni volilni komisiji (upravni enoti), na območju katere boste glasovali, najpozneje do 18. septembra 2008.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na diplomatsko-konzularno predstavništvo RS ali neposredno na Državno volilno komisijo. Zakonodaja in podrobnejše informacije v zvezi z volitvami so dostopne tudi na www.dvk.gov.si .V Ljubljani, 15.julija 2008


Podrobnosti o volitvah

  • Obvestilo volivcem, ki bodo 21.9. začasno v tujini

 

  • Obrazec za prijavo za glasovanje na DKP oziroma po pošti - volivci ki bodo začasno v tujini

 

  • Seznam DKP kjer bodo odprta volišča in kamor lahko pošljete izpolnjene glasovnice po pošti


lahko poiščete na naslednji povezavi:

www.dvk.gov.si