Donacija 0,5 % od dohodnine

datum: 17.12.2008

kategorija: Novice SIM


Kot davčni zavezanec oziroma zavezanka lahko v skladu z Zakonom o dohodnini do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih namenov.
Zato lahko pol odstotka vaše dohodnine namenite Združenju slovenska izseljenska matica, ki opravlja splošno-koristno dejavnost in skrbi za izseljence, sicer ta del ostane državi.

Spoštovani,

Kot davčni zavezanec oziroma zavezanka lahko v skladu z Zakonom o dohodnini do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih namenov.
Zato lahko pol odstotka vaše dohodnine namenite Združenju slovenska izseljenska matica, ki opravlja splošno-koristno dejavnost in skrbi za izseljence, sicer ta del ostane državi.
Vaša namera in podpis ne predstavljata za vas nobene finančne spremembe.

Vaša odločitev lahko pomaga Združenju SIM, da lažje uresniči projekte, ki vežejo izseljence z rodnim krajem.

Kako nam lahko namenite 0,5 % dohodnine?

V drugem delu dopisa je davčno predpisan obrazec, kjer lahko izpolnite svoje podatke(ime, priimek, bivališče ter vpis davčne številke), navedete kraj in datum ter obrazec podpišete.

Izpolnjeni obrazec pošljite na naslov:
Združenje Slovenska izseljenska matica, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana

Hvaležni vam bomo za donacijo.
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)__________________________________________

(podatki o bivališču)_______________________________________________________

(poštna št., ime pošte)______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA_____________________________________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)_____________________________________________ZAHTEVA
Za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oz. naziv upravičenca
Združenje Slovenska izseljenska matica
Davčna št. upravičenca
37189913...........................
Odstotek %
.....................................
V/na __________________, dne_________________podpis zavezanca/ke