Razpis za prijavo na Slikarsko kolonijo 2009/The Call for the Application to the Art Colony 2009

datum: 28.04.2009

kategorija: Novice SIM


vsakem kraju bo pod strokovnim vodstvom mentorice ustvarjalo sedem slikarjev. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Eno od ustvarjenih del vsak udeleženec kolonije pusti organizatorju SIM v trajno last.
Organizator krije stroške prehrane, prenočišča, platna in barve. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, kandidati pridejo na lastne stroške.

Slikarska kolonija za Slovence v zamejstvu in po svetu - 2009

Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno Slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci živijo pa v zamejstvu ali v tujini.
Letos bo Slikarska kolonija potekala v dveh slikovitih slovenskih krajih, Mostu na Soči in Gorških Brdih.

V vsakem kraju bo pod strokovnim vodstvom mentorice ustvarjalo sedem slikarjev. Koloniji bosta potekali vzporedno, s pričetkom 13. do 21. junija 2009. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Eno od ustvarjenih del vsak udeleženec kolonije pusti organizatorju SIM v trajno last.
Organizator krije stroške prehrane, prenočišča, platna in barve. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, kandidati pridejo na lastne stroške.

Vsi, ki se zanimate za udeležbo v Slikarski koloniji ste lepo vabljeni, da pošljete svoje prijave do 1. 5. 2009 na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
vesna.vuksinic@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite in obvezno priložite vsaj dve fotografiji svojih del, ki bodo v primeru večjega števila prijav kriterij za udeležbo .

Iskreno vabljeni!
Art colony for the Slovenians abroad and all over the world - 2009

The Call for the Application to the Art Colony 2009

The Association Slovenska izseljenska matica is organizing a traditional art colony for all academic or amateurish painters who are Slovenians by birth but they live abroad or in a foreign country.
This year the art colony is going to take place in two picturesque Slovenian localities, in Most na Soči (The Bridge on Soča River) and in Goriška Brda.

In each place seven painters will be creating under the professional guidance of a mentor. The colonies will take place successively, the first one with the beginning on 13th of June and until 21st of June, 2009. After the finished colony there will be organized an exhibition of paintings in the visiting place. Every participant of the colony leaves one of their created works to the organizer Slovenska izseljenska matica (SIM) into their permanent property. The organizer covers the expenses of food, accommodation, canvas and colour. The candidates come to the place, where the art colony will be held, on their own expenses.

All who are interested in participation in the art colony are politely invited to send your applications until 1. 5. 2009 on the address:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
The applications are also admitted on the e-mail address:
vesna.vuksinic@zdruzenje-sim.si

Introduce yourself in the application and obligatorily add at least two photographs of your works, which will be in case of a larger number of the applications the criterion for the participation. Sincerely invited!
Iskreno vabljeni!