Louis Adamič - Predavanje "Nove potrditve starih pogledov"

datum: 12.10.2009

kategorija: Novice SIM


vabi na predavanje z naslovom
Nove potrditve starih pogledov: Louis Adamič
v četrtek, 15. oktobra 2009, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Slovenskoameriški pisatelj Louis Adamič (1898–1951) je v Sloveniji znan predvsem kot najuglednejša literarna osebnost slovenskega izseljenstva, ustvarjalec, ki je posredoval slovensko kulturo, zgodovino in aktualno družbeno-

Historični seminar
Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti


vabi na predavanje z naslovom
Nove potrditve starih pogledov: Louis Adamič
v četrtek, 15. oktobra 2009, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

louis ASlovenskoameriški pisatelj Louis Adamič (1898–1951) je v Sloveniji znan predvsem kot najuglednejša literarna osebnost slovenskega izseljenstva, ustvarjalec, ki je posredoval slovensko kulturo, zgodovino in aktualno družbeno-politično problematiko v ameriški prostor. Mnogo manj pa je v Sloveniji znana njegova ključna vloga pri porajanju ameriškega koncepta multikulturalizma in enakopravne integracije priseljencev, njihovih jezikov, kultur, tradicij, vrednot in mentalitet. Avtorica bo najprej orisala objavljena dela in dejavnosti, s katerimi je Adamič prispeval temeljni kamen za izgradnjo ameriškega multikulturalizma in integracijskih načel. V nadaljevanju bo poskušala aktualizirati njegove poglede na priseljensko problematiko, pri čemer se bo med drugim dotaknila tudi položaja slovenskih izseljencev in priseljencev v Sloveniji.

Predavala bo dr. Janja Žitnik Serafin, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, se je v slovenskih humanističnih krogih uveljavila v devetdesetih letih 20. stoletja s svojimi štirimi samostojnimi monografijami o slovenskem izseljenskem pisatelju Louisu Adamiču, še bolj pa kot pobudnica in nosilka projekta Slovenska izseljenska književnost ter kot glavna urednica knjig, ki so kot osrednji rezultat omenjenega projekta izšle pod istim naslovom leta 1999. Poleg pedagoškega in uredniškega dela je vodila vrsto raziskovalnih projektov v zvezi s slovensko izseljensko književnostjo in kulturo ter s priseljensko književnostjo in kulturo v Sloveniji. Med njenimi dosežki s tega področja je knjiga Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (2008).Vljudno vabljeni!