Slikarska kolonija

datum: 04.01.2010

kategorija: Novice SIM


kolonija za Slovence v zamejstvu in po svetu - 2010

Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno Slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci živijo pa v zamejstvu ali v tujini. K prijavi vabimo tudi kiparje.
Letos bo Slikarska kolonija, tako kot lani, potekala v dveh slikovitih slovenskih krajih,

Slikarska kolonija za Slovence v zamejstvu in po svetu - 2010


Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno Slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali v tujini. K prijavi vabimo tudi kiparje.

Letos bo Slikarska kolonija, tako kot lani, potekala v dveh slikovitih slovenskih krajih, na Mostu na Soči in v Šmartnem v Brdih.

Kolonija bo potekala od 11. do 19. junija 2010 pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve deli organizatorjem v trajno last.
Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala.
V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, kandidati pridejo na lastne stroške.

Rdeča nit Slikarske kolonije 2010 bo »Razglednice spominov«, kjer bodo slikarji ustvarjali »razglednice« , kot jih bi želeli prejeti sami. Za podrobnosti o temi kolonije klikni tukaj.


Vsi, ki bi se radi udeležili Slikarske kolonije, ste lepo vabljeni, da pošljete svoje prijave do
1. 2. 2010 na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
vesna.vuksinic@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite (ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu, razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.)in obvezno priložite vsaj dve fotografiji svojih del.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 14 dneh po zaključku razpisa.
Izbrali bomo 12 udeležencev kolonije.
Iskreno vabljeni!!

The Call for the Application to the Art Colony 2010


Art colony for the Slovenians abroad and all over the world - 2010

The Association Slovenska izseljenska matica is organizing a traditional art colony for all academic or amateurish painters who are Slovenians by birth but they live abroad or in a foreign country. Sculptors are also invited.
This year the art colony is going to take place in two picturesque Slovenian localities, in Most na Soči (The Bridge on Soča River) and in Šmarno in Goriška Brda.

In each place painters will be creating under the professional guidance of a mentor. The colony starts on 12 st of June and until 19st of June, 2010. After the finished colony there will be organized an exhibition of paintings in the visiting place. Every participant of the colony leaves two of their created works to the organizer into their permanent property. The organizer covers the expenses of food, accommodation and working material. The candidates come to the place, where the art colony will be held, on their own expenses.

All who are interested in participation in the art colony are politely invited to send your applications until 1. 2. 2010 on the address:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p.p. 1548
1001 Ljubljana
The applications are also admitted on the e-mail address:


Introduce yourself in the application - name, surname, date of birth, phone number, e-mail adress and in which technician you would like to create. Obligatorily add at least two photographs of your works.

Sincerely invited!