Mednarodno leto mladih

datum: 31.01.2011

kategorija: Novice SIM


sacdsb

POZIV "VSESLOVENSKE MLADINSKE AKCIJE MLADEFACE"

Mednarodno leto mladih
Od 12. avgusta 2010 poteka mednarodno leto mladih, v okviru katerega se je rodila mladinska iniciativa za vseslovensko mladinsko akcijo MladeFace;

na dan 21. maja 2011 bomo mobilizirali vse mlade v Sloveniji, da se vsak od nas aktivno vključi in angažira pri vnašanju pozitivnih sprememb v lokalnem pa tudi v družbenem okolju.

Pobuda izhaja iz želje, da bi vse mladinske organizacije in drugi akterji na mladinskem področju ter posamezniki združili moči in sledili skupnim ciljem ter namenom:
- povezati vse mlade in prebuditi kolektivni duh v dobi individualizma
- ozavestiti javnost o moči mladih
- pretvarjati apatijo v opolnomočenost skozi aktivizem in pristno civilnodružbeno iniciativo
- podreti stereotipe o mladih
- spodbuditi še več tovrstnih akcij
- motivirati mlade k povezovanju in večji aktivnosti tudi v prihodnje
- ozavestiti javnost o pomenu solidarnosti
- medgenarcijsko sodelovanje

Več o mednarodnem letu mladih in sami akciji si lahko preberete na spletni strani Leto mladih
Vseslovenska mladinska akcija MladeFace
Pri angažiranju čimvečjega števila mladih (po opredelitvi Urada RS za mladino štejemo v Sloveniji med mlade tiste osebe, ki so stare od 14 do 29 let) si želimo vključiti še naše slovenske vrstnike v zamejstvu in po svetu, saj smo prepričani, da lahko z lastnimi izkušnjami iz svojega okolja pomembno prispevajo k celostni viziji pobude. Zatorej naprošamo vse odgovorne, predstavnike kulturno- umetniških društev in ostalih združenj, kulturne domove, spletne portale, da se nam pridružijo pri objavljanju tega poziva vsem mladim in njihovim organizacijam.
Če pa se vidite kot soudeleženec v naši akciji in tudi sicer delujete na mladinskem področju, pa nas prosim kontaktirajte na spodaj navedenem elektronskem naslovu, kjer Vam bomo posredovali več relevantnih informacij o sami akciji in organizacijski shemi. V akcijo se lahko vključite kot posamezniki, skupina ali organizacija, lahko se povežete z ostalimi tovrstnimi organizaciji v vaši regiji ali pa sodelujete z našimi že oblikovanimi koordinatorskimi enotami po celi Sloveniji.
Več informacij o akciji MladeFace dobite pri kontaktni osebi Gabrijeli Dragič (članica organizacijskega odbora) na elektronskem naslovu