IZJAVA ZA JAVNOST

datum: 21.12.2011

kategorija: Novice SIM


izjava

IZJAVA ZA JAVNOST

Organizacije civilne družbe, ki delujemo na področju povezovanja s Slovenci v zamejstvu,
zdomstvu in izseljenstvu, pozivamo predstavnike naše nove zakonodajne oblasti in
novonastajajoče izvršne oblasti, k spoštovanju ter ohranitvi obstoječe sistemske ureditve,
kot jo določa Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Zadevni
krovni Zakon določa, da ustavne naloge Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence
zunaj njenih meja in na področju sodelovanja z njimi, izvajata predvsem dva sistemskopolitična subjekta: parlamentarna Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in samostojna vladna služba, imenovana Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Za slednjega Zakon določa, da ga vodi predstojnik, ki je član vlade v
rangu ministra (brez listnice). Sedanji sistemsko-upravna umestitev, ureditev in status Urada
so se v zadnjih letih pokazali in dokazali kot optimalna, še več, kot daleč najboljša od vseh
rešitev, ki smo jih znotraj sistema izvršne veje oblasti imeli pred tem.
Od snovalcev nove upravno-politične ureditve zato pričakujemo, da bodo prepoznali izjemno vlogo in pomen Urada, kot samostojnega državnega organa z ustreznim statusom.
Četrtina slovenskega narodnega telesa biva zunaj meja matične slovenske domovine; zelo
velik odstotek rojakov v zamejstvu, zdomstvu in izseljenstvu ima tudi državljanstvo Republike
Slovenije. Ta velika ter pomembna skupnost Slovencev pričakuje, da se status organa, ki je v
upravno-političnem sistemu slovenske države zadolžen zanje, ne bo spremenil; zlasti, da se v
nobenem primeru ne bo spremenil na slabše!

Temu njihovemu pričakovanju se soglasno in v celoti pridružujemo tudi vsi mi.

Slovenska izseljenska matica
Svetovni Slovenski kongres
Rafaelova družba
Slovenija v svetu