Slovenske domačije

datum: 06.03.2013

kategorija: Novice SIM


Petdeset izletov po dediščini je podnaslov knjige Marije in Tomaža Štefeta, kjer so predstavljene slovenski tradicionalni domovi.

Tomaž Štefe se je rodil leta 1936 v vasi Škocjan pri Domžalah. Nižjo gimnazijo je končal v Domžalah, učiteljišče in Filozofsko fakulteto (Oddelek za geografijo) v Ljubljani. Strokovne članke in razprave je objavljal v revijah: IB revija za planiranje, Sodobno kmetijstvo, Sinteza, Delo kadri, Enciklopedija Slovenije, Zvon, Obrtnik; več desetletij piše prispevke v revijah za slovenske izseljence in zamejce: Rodna gruda, Slovenija. svet, Moja Slovenija in Slovenija danes. Pobudo za pisanje o slovenskih domačijah za revijo Moja Slovenija je avtor dobil s strani urednice Karoline Vrtačnik.
Pri zahtevni, a zanimivi nalogi ga je ves čas spremljala žena Marija, ki je tudi avtorica slikovnega dela knjige.
Knjiga prinaša privlačne opise petdesetih domačij, med njimi tudi izza slovenskih meja, kjer živijo zamejci, saj je avtor z izborom skušal upoštevati vse slovenske regije z zamejstvom vred. Pri predstavitvah posamezne domačije ni iskal enotnega vzorca, temveč se je prilagajal različnim možnostim, tudi dostopnosti materialov in razgledanosti informatorjev. Pri opisih je vztrajal pri dveh vidikih, arhitekturnim in etnološkem, seveda največkrat v zgodovinskem kontekstu nastajanja domačije. Obsežni so tudi geografski orisi, nekaj malega je sociologije.

Knjjigo lahko naročite pri Celjski Mohorjevi  družbi. http://www.mohorjeva.org/knjiga.php?id_knjiga=872

Cena knjige je  16 €. Za člane 14 €.