Občni zbor in razstava slikarskih del SIM

datum: 30.05.2013

kategorija: Novice SIMV četrtek, 30. maja 2013, ob 11. uri, smo na Cankarjevi 1/II v Ljubljani, izpeljali 40. občni zbor Slovenske izseljenske matice . Po občnem zboru je bila na ogled prodajna razstava slikarskih del SIM.

Občni zbor je vodilo delovno predsedstvo v sestavi Branko Dolenc kot predsednik, Darinka Obranovič in Blanka Markovič Kocen - članici predsedstva. 

Dnevni red:

1.       Pregled zapisnika 39. občnega zbora in realizacije sklepov

2.      Poslovno poročilo 2012 in bilanca SIM

3.      Poročilo o delu SIM v  letu 2012

4.      Programa dela SIM za leto 2013

5.      Razno

-         Otvoritev razstave slikarskih del Združenja Slovenske izseljenske matice.  

Pod prvo točko dnevnega reda je glavna tajnica Slovenske izseljenske matice Vesna Vukšinič Zmaić poročala o realizaciji sklepov 39. občnega zbora.

SIM je v času med 39. in 40. občnim zborom realizirala večino  sklepov preteklega občnega zbora , med katerimi so najbolj izstopali postavitev časopisa Rodna gruda na internet in povečala aktivnost na Facebooku.   V Združenje SIM se je včlanilo osem oseb,  dopolnili in  razširili smo zastavljen program v letu 2012 z dvema razstavama, predavanjem na srečanju Slovencev v Nemčiji in postavitvijo spomenika plošče bazoviškim junakom pred Univerzo v Ljubljani.

Pod drugo točko dnevnega reda je  predsednik SIM Sergij Pelhan predstavil finančno poslovanje SIM, ki je bilo priloženo gradivu in ga upravičil s projekti, za katere so bila porabljena sredstva. Na kratko je povedal, kateri projekti so bili izvedeni  v preteklem letu in za kaj so se sredstva porabila.  Članom je bilo priloženo tudi gradivo delovanja SIM za preteklo leto. 

V imenu predstavnice nadzornega odbora SIM Vere Papež Adamič je članica SIM Valentina Vukšinič  poročala o  sprejetju finančnega poročila SIM za leto 2012.  Nadzorni odbor  v sestavi: predstavnice SIM Vere Papež Adamič, Cirila Baškoviča s strani Ministrstva za kulturo in Tadeja Bojneca s strani Urada za Slovencev zamejstvu in po svetu je po pregledu finančnega poročila ugotovil, da je SIM v preteklem letu poslovala v skladu z razpoložljivimi sredstvi in ni beležila izgube. Nadzorni odbor je potrdil finančno poročilo.

Poročilo o delu SIM za leto 2012 je podal predsednik SIM Sergij Pelhan, ki je v uvodu omenil, da se je z novembrom 2012 upokojil dolgoletni glavni tajnik Slovenske izseljenske matice Janez Rogelj, tako sta na SIM danes dve zaposleni. Predstavil je projekt E-Rodna gruda in konec leta 2013 naznanil izdajo zbornika Rodne grude. Omenil je tudi, da po mnenju izvršnega odbora SIM prireditev Dobrodošli doma ni najbolje zastavljena, kar se tiče mesta dogodka, ki je že tretje leto zapovrstjo Ljubljana. Predlaga, da se prireditev seli po Sloveniji. Pelhan je opisal realizacijo projekta postavitve bazoviške plošče, sofinacniranje izdaje  prevoda knjige Louisa Adamiča ter promocijo knjige  dolgoletnega člana A.Stipaniča-Od pastirja do direktorja.

V letu 2012 je SIM poslovala s pozitivno ničlo, kar je po Pelhanovem mnenju odličen rezultaat, saj je bila  SIM dolga leta v težavah s financami. Predlagal je, da poskušamo poslovati tako, da dajemo zgled državi do leta 2015.

Omenil je dolgoletni projekt likovno kolonijo, ki se bo realizirala tudi letos, medtem ko za letovanje  izseljenskih otrok  letos  nismo prejeli sredstev Urada. Je pa današnja prodaja slik humanitarnega značaja saj gre izkupiček  za nakup klaviatur Slovenskega društva v Nišu.

Pod četrto točko je predlog dela za leto 2013 podala Vesna Vukšinič Zmaić. Projekti so bili  zapisani in priloženi v gradivo občnega zbora. Vukšinič Zmaićeva jih je podrobneje opisala in posebej povabila na bližajoči  koncert sakralne glasbe  v organizaciji SIM, 15. in 16. junija, ki bo v Ljubljani in Kranju, v izvedbi mlade slovenske  mezzosopranistke Mateje Skelo, ki živi in dela v Sarajevo. Koncert bosta nastopila tudi njena kolega sopranistka  Katarina Kikić iz Sarajeva in na orglah Davor Ljubić iz Zagreba.

Omenila je projekt postavitve gledališke igre Pohujšanje v dolini Šentflorijanski v Clevelandu, sodelovanje pri snemanju TV oddaje o življenju in delu Slovencev v državah bivše Jugoslavije, prisotnost na sestankih  društva povratnikov Lastovka, organizaciji slikarske kolonije, keramične delavnice, sodelovanje pri organizaciji koncertov v slovenskih društvih   in naštela še ostalo  redno delo SIM. Člane je še posebej povabila, da se udeležujejo  prireditev SIM, saj so o vsem dobro obveščeni. Za zaključek je vse povabila na ogled razstave slikarskih del SIM, ki so bile naprodaj, izkupiček pa v humanitarne namene.

Člani občnega zbora SIM so vsa poročila iz točk dnevnega reda sprejeli s predlogi za  priznanja  prizadevnim Slovence po svetu, in  promociji ter podpori prireditve za Slovence po svetu - Dobrodošli doma, ki je letos namenjena mladim. Med člani je bil tudi podan predlog, da se v Slovenijo povabi kakšen izmed izredno uspešnih pevskih zborov Slovencev po svetu.

 

Občni zbor je bil zaključen ob 12:15 uri.

40 OZČlani občnega zbora SIM so se po seji  družili ob ogledu razstavljenih slik.