Razpis za udeležbo na keramični delavnici Slovenske izseljenske matice

datum: 05.07.2013

kategorija: Novice SIM


Delavnica je namenjena vsem Slovencem v zamejstvu in po svetu, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in izdelavo glinenih ali keramičnih izdelkov. Vabljeni začetniki kot tudi izkušeni ustvarjalci.
Delavnica bo potekala v Ljubljani, štiri dni, od 9. – 12. septembra 2013.

 

 Izbor tečajnikov bomo opravili skupaj z mentorico Evo Peterson Lenassi, ki ima na tem področju bogate izkušnje in ima  v Slovenskem etnografskem muzeju delavnico.  Sprejeli bomo predvidoma pet kanidatov.

 Tečajniki si bodo podrobneje ogledali razstavljene predmete v Slovenskem etnografskem muzeju in tudi tam pridobili znanje in vpogled v slovensko etnografsko dediščino  ter navdih za nadaljnje ustvarjanje.

Kuhanje v glinenih posodah je eden najstarejših in hkrati najbolj naravnih načinov priprave hrane. Slovenska naravna in kulturna dediščina pozna glinene izdelke, katere so predniki uporabljali pri vsakodnevnih kuhinjskih  opravilih.

Glina, ki kot material predstavlja živo mater zemljo, je polna zdravilnih snovi in mineralov, ki v času kuhanja prehajajo tudi v hrano. Jedi, ki jih pripravimo v posodah iz gline, pridobijo poseben, zaznaven okus in so kot take za telo uravnotežene.

Tovrstne izdelki so sodili v pretekli čas, ko uporabniki drugega niso poznali.  Žal današnji  človek z razvojem znanosti in tehnologije ni nujno  pridobil na kakovosti. Tega smo se začeli  vsi zavedati in uporabljati izdelke iz naravnih materialov  in iz gline, ki so jih v kuhinjah uporabljale naše  babice. Tako lahko slovensko potico spečemo v potičnici vino pa natočimo v majolko. Na strop obesimo glinen lestenec, na steno ali polico pa keramične okraske.

Želimo, da tradicionalno slovenski izdelki najdejo pot čez slovenske meje, v svet. Posamezni umetniki in ustvarjalci Slovenci, ki so življenje izbrali v tujini, lahko  to znanje prenesejo v mesta, kjer živijo in jih predstavljali kot slovenski unikat ter tudi na ta način promovirajo Slovenijo, kot bogato zakladnico uporabnih idej, ki imajo svojo zgodbo.

Vsi vemo, da je slovenska potica edinstvena kulinarična dobrota v svetu, naši izseljenci pa jo nevede tudi precej dobro promovirajo. Zakaj ne bi tudi izdelek, v katerem jo spečemo?! Še eden element slovenske preteklosti in sedanjosti so božični okraski in jaslice.

 

SIM bo krila stroške mentorstva, prenočišča, prehrane in materiala. Tečajniki  v Ljubljano pridejo na svoje stroške.  Prijave zbiramo do 15. avgusta 2013. V prijavi napišete nekaj o sebi, pričakovanja glede delavnice in  o svojem dosedanjem  delu. 

 Pošljete lahko tudi fotografijo dveh svoji izdelkov,  v kolikor ustvarjate.

Prijave pošljete na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica

p.p 1548

1001 Ljubljana

s pripisom -  Keramična delavnica.

 

Potek tečaja:

Vsebina:

Osnovni namen delavnice je animacija na področju kiparstva oziroma lončarstva, delavnica v glini torej s pogledom na slovensko tradicionalno lončarstvo, značilno slovensko dekoracijo in malo slovensko plastiko kot so jaslične figurice in podobno.

Delavnica bo vsebovala pet vsebinskih sklopov.

V vsakem sklopu si bomo najprej ogledali vzorčno gradivo na dano temo iz tiskanih virov in v Slovenskem etnografskem muzeju.

Prvi sklop:

Oblikovanje drobne in srednje velike figuralike kot so jaslične figurice z živalcami in hlevčkom. Skupina lahko naredi skupne jaslice ali pa vsakdo svoje. Pouk obsega navodila za oblikovanje gline iz polne mase s poudarkom na proporcih posameznih figuric in kompoziciji.

Drugi sklop:

Osredotočimo se na slovenski ornament. Oblikovanje  glinenih ploščic s pomočjo valjanja in nato krašenje s pomočjo engobe, ki jo nanašamo na glino kot barvo.

Tretji sklop:

Ročna izdelava posode s pomočjo zasilnih kalupov in namiznega vretena. Pri dekoraciji spoznavamo sledeče tehnike: sgrafito, mishima, uporaba šablon in kombinacija različnih tehnik za dekoracijo keramike.

Četrti sklop:

Vrtenje na lončarskem vretenu : začetne vaje s ciljem narediti skodelo za kislo mleko po zgledu tipičnih slovenskih latvic za mleko. Vaja obsega gnetenje gline, centriranje na lončarskem vretenu, oblikovanje posode na vretenu in krašenje z značilno dekoracijo s pomočjo vretena.

Peti sklop:

Glaziranje narejene keramike: Žgano keramiko pološčimo z glazuro in jo ponovno žgemo. Vaja obsega različne vrste glaziranja in pravilno nalaganje lončarske peči. S tem je lončarski proces zaokrožen.

Vsi sklopi skupaj omogočajo širok uvid v svet keramičnih možnosti in hkrati vpogled v slovensko etnološko tradicijo, hkrati pa omogočajo prosto pot domišljiji in po želji tudi skupinsko delo.

Našteta vsebina je primerna za vsako starost in ročne sposobnosti, za začetnike in za tiste, ki morda že kaj znajo.

-Lokacija: Lončarski atelje, Slovenski Etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana 1000

-Mentor: akad. kiparka in oblikovalka keramike Eva Peterson Lenassi

-Materiali in orodje: glina različnih barv in tekstur, engobe raznih barv, prozorna glazura, uporaba ročnega orodja in lončarskih vreten ter lončarskih peči za žganje keramike.

 Dela bodo strokovno sušena in žgana v lončarski peči na isti lokaciji.