Keramična delavnica za Slovence po svetu

datum: 28.05.2014

kategorija: Novice SIM


Delavnica je namenjena vsem Slovencem v zamejstvu in po svetu, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in izdelavo glinenih ali keramičnih izdelkov. Vabljeni začetniki kot tudi izkušeni ustvarjalci.
Delavnica bo potekala štiri dni, v Ljubljani, od 18. – 21. septembra 2014.
Udeleženci delavnice  si bodo podrobneje ogledali razstavljene predmete v Slovenskem etnografskem muzeju in tudi tam pridobili znanje in vpogled v slovensko etnografsko dediščino  ter navdih za nadaljnje ustvarjanje. Cilj je, da se naučijo izdelati značilno slovenske posodice za mleko - latvice.  Vsekakor pa bo možnost tudi kreativnega izražanja.

SIM bo krila stroške mentorstva, prenočišča, prehrane in materiala. Udeleženci  v Ljubljano pridejo na svoje stroške.  Prijave zbiramo najdlje  do 15. julija  2014.

 Potem,  ko bo prispelo zadostno število prijav - predvidoma šest,  bomo razpis za udeležbo na delavnici  zaprli.

V prijavi napišete nekaj o sebi,  opišete svoje slovenske korenine ter pričakovanja glede delavnice in  dosedanje izkušnje z ustvarjanjem izdelkov  iz gline.

 Pošljete lahko tudi fotografijo dveh svoji izdelkov.


Prijave pošljete na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica

p.p 1548

1001 Ljubljana

s pripisom -  Keramična delavnica.

 Potek tečaja:

Vsebina:

Osnovni namen delavnice je animacija na področju kiparstva oziroma lončarstva, delavnica v glini torej s pogledom na slovensko tradicionalno lončarstvo, značilno slovensko dekoracijo in malo slovensko plastiko kot so jaslične figurice in podobno.

Delavnica bo vsebovala pet vsebinskih sklopov.

V vsakem sklopu si bomo najprej ogledali vzorčno gradivo na dano temo iz tiskanih virov in v Slovenskem etnografskem muzeju.

Prvi sklop:

Oblikovanje drobne in srednje velike figuralike kot so jaslične figurice z živalcami in hlevčkom. Skupina lahko naredi skupne jaslice ali pa vsakdo svoje. Pouk obsega navodila za oblikovanje gline iz polne mase s poudarkom na proporcih posameznih figuric in kompoziciji.

Drugi sklop:

Osredotočimo se na slovenski ornament. Oblikovanje  glinenih ploščic s pomočjo valjanja in nato krašenje s pomočjo engobe, ki jo nanašamo na glino kot barvo.

Tretji sklop:

Ročna izdelava posode s pomočjo zasilnih kalupov in namiznega vretena. Pri dekoraciji spoznavamo sledeče tehnike: sgrafito, mishima, uporaba šablon in kombinacija različnih tehnik za dekoracijo keramike.

Četrti sklop:

Vrtenje na lončarskem vretenu : začetne vaje s ciljem narediti skodelo za kislo mleko po zgledu tipičnih slovenskih latvic za mleko. Vaja obsega gnetenje gline, centriranje na lončarskem vretenu, oblikovanje posode na vretenu in krašenje z značilno dekoracijo s pomočjo vretena.

Peti sklop:

Glaziranje narejene keramike: Žgano keramiko pološčimo z glazuro in jo ponovno žgemo. Vaja obsega različne vrste glaziranja in pravilno nalaganje lončarske peči. S tem je lončarski proces zaokrožen.

Vsi sklopi skupaj omogočajo širok uvid v svet keramičnih možnosti in hkrati vpogled v slovensko etnološko tradicijo, hkrati pa omogočajo prosto pot domišljiji in po želji tudi skupinsko delo.

Našteta vsebina je primerna za vsako starost in ročne sposobnosti, za začetnike in za tiste, ki morda že kaj znajo.

-Lokacija: Lončarski atelje, Slovenski Etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana 1000

-Mentor: akad. kiparka in oblikovalka keramike Eva Peterson Lenassi

-Materiali in orodje: glina različnih barv in tekstur, engobe raznih barv, prozorna glazura, uporaba ročnega orodja in lončarskih vreten ter lončarskih peči za žganje keramike.

 Dela bodo strokovno sušena in žgana v lončarski peči na isti lokaciji.