Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

datum: 20.11.2014

kategorija: Novice SIM


Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se je 19. novembra 2014 na Bledu v stavbi IEDC - Poslovne šole Bled, pričela 6. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno z Avstrijske Koroške, na katerega so bili vabljeni predvsem podjetniki zgornje-gorenjske regije.

 

Poslovna konferenca pomeni nadaljevanje izvajanja aktivnosti Urada na področju spodbujanja gospodarskega povezovanja Republike Slovenije s slovenskimi gospodarstveniki v zamejstvu in po svetu.
Urad želi s konferencami na lokalni ravni povezati podjetnike iz lokalnega okolja s podjetniki slovenskega rodu v zamejstvu in tokrat predvsem z Avstrijske Koroške.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je na otvoritvenem delu konference pozdravil in nagovoril okoli 100 slovenskih udeležencev iz Nemčije, Italije, Hrvaške, Slovaške in celo Avstralije in Kitajske. Saj je namen posveta med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

Pri organizaciji konference so z Uradom sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR), Območni obrtno-podjetniški zbornici Jesenice in Radovljica, GZS Območna zbornica za Gorenjsko, IEDC- Poslovna šola Bled, občine Bled, Gorje, Kranjska gora in Radovljica ter z avstrijske strani meje Slovenska gospodarska zveza iz Celovca.

Urad kot pobudnik in soorganizator posveta želi predvsem spodbuditi srečevanje in medsebojno komuniciranje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani ostalih soorganizatorjev in samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo novi, konkretni projekti in posli. K temu bo pripomogel tudi organiziran ogled nekaterih uspešnih podjetij v regiji, ki bo jutri dopoldan, 20. novembra.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Vir:  Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.