Razpis za udeležbo na slikarski koloniji SIM

datum: 26.03.2015

kategorija: Novice SIM


Združenje Slovenska izseljenska matica organizira tradicionalno – štiriindvajseto slikarsko kolonijo za vse akademske ali ljubiteljske slikarje, ki so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali v tujini.
Slikarska kolonija bo od 12. - 19. 6. 2015 potekala v Selih pri Ajdovcu , kjer bodo slikarji tudi nastanjeni. Soorganizator kolonije je Vesela vas - Happy village in SELAVI zavod za ohranjanje kulturne dediščine na vasi.

Kolonija bo potekala pod strokovnim vodstvom mentorice Monike Ivančič Fajfar. Po končani koloniji bo v gostujočem kraju organizirana slikarska razstava. Vsak udeleženec kolonije pusti dve svoji  deli organizatorjem. Organizator krije stroške prehrane, prenočišča in osnovnega materiala. V kraj, kjer se bo odvijala slikarska kolonija, slikarji pridejo na lastne stroške. Ob zaključku kolonije bo organizirana  razstava ustvarjenih del na koloniji.  
 

Naslovna tema slikarske kolonije 2015  bo "Podobe veselega časa" (besedilo teme sledi v nadaljevanju).
Vsi, ki bi se radi udeležili slikarske kolonije, ste lepo vabljeni, da pošljete svoje prijave najkasneje             do 1. 4. 2015 na naslov:

Združenje Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II,
p. p. 1548
1001 Ljubljana
Prijave sprejemamo tudi na elektronski naslov:
sim@zdruzenje-sim.si

V prijavi se predstavite (ime, priimek, leto rojstva, naslov, telefonska številka, e-mail, podatki o dosedanjem delu,  razstavah, tehniki, v kateri bi želeli ustvarjati ipd.).
Obvezno priložite najmanj  dve fotografiji svojih del.Prosimo tudi, da napišete, na kakšen način ste povezani s Slovenijo,  Kandidati bodo o izboru obveščeni v desetih dneh po zaključku razpisa. Sprejeli bomo največ deset udeležencev.

Pogoj in merili  udeležbe so:

  • Slovenci iz zamejstva ali sveta
  • število predhodnih udeležb - prednost bodo imeli tisti, ki na koloniji še niso sodelovali
  • ustvarjalna izvirnost in kakovost

V komisiji bo   likovna kritičarka , predstavnik zavoda SELAVI in predstavnik Slovenske izseljenske matice.

Iskreno vabljeni k prijavi!

 Tema kolonije:

Podobe veselega časa

Likovno kolonijo za slovenske izseljence in zamejce bo v letu 2015 gostila ekološka kmetija Vesela vas v Selah pri Ajdovcu. Ta del Dolenjske – Suha krajina – je znan po izreku,da tu čas drugače teče. Za to, da ima ta izrek pozitiven naboj, skrbijo ozaveščeni gostitelji v Veseli vasi, ki veliko pozornosti namenijo ohranjanju lokalne dediščine. S pečatom tradicije so tu zaznamovane arhitektura, kulinarika in tudi prireditve, ki jih organizirajo. Naravna in kulturna dediščina ponujata neizčrpen vir lepote in znanja, prebujata radovednost in željo po iskanju estetike, navdihujeta. Nostalgični spomini ostrijo našo občutljivost za uživanje v danem trenutku ter nas ozaveščajo za ohranjanje dediščine in odgovorno načrtovanje prihodnosti.

Moto Vesele vasi je dobro počutje in veselje. To bo tudi ustvarjalni moto likovne kolonije. Prepustili se bomo pozitivnim občutkom, sledili harmoničnim podobam narave in odprli prosto pot iskrivi domišljiji. Raziskovali bomo, kakšne barve je veselje, kakšne odtenke ima sreča, kateri prizori v nas vzbujajo radost, dobro voljo in smeh. Razmišljali bomo, kateri spomini na lepe stare čase prikličejo prijetne občutke in katere vizije prihodnosti nas navdajo z optimizmom. Iskali bomo načine, kako umetniško izraziti življenjsko moč in energijo, ki jo v naravi uprizarjajo brzice reke, v vetru valujoči travniki in igrivi oblaki na poletnem nebu. Podobe veselja bodo dokumenti lepih trenutkov za prostore dobrega počutja.

Vsak udeleženec bo imel možnost ustvarjati in raziskovati na svoj način, v svojem slogu in s svojimi slikarskimi sredstvi. Zato so dobrodošle vse tehnike, ki dopuščajo izvedbo dela v času trajanja likovne kolonije. Enotedensko veselo druženje, raziskovanje lokalnega okolja in delo v krogu sorodnih ustvarjalnih duš, bomo zaključili z razstavo.

Vabimo vas na veseli ustvarjalni čas v Veselo vas!

Predlog dejavnosti po dnevih (okvirno): 

12. 6. Prihod ob  18. uri in namestitev

13. 6. Uvod v temo, raziskovanje okolice, skiciranje motivov

14. 6. - 17. 6.  Slikanje

18. 6. Zaključevanje slikanja, sušenje, priprava platen za razstavo

19. 6. Postavitev in otvoritev razstave

 Vsakodnevno ustvarjanje dopolnjujemo z ogledi lokalnih znamenitosti, obiskom prireditev, obiskom lokalnih likovnih ustvarjalcev, izleti v bližnje kraje, ipd.