Razpis za glavnega tajnica/co SIM

datum: 04.02.2015

kategorija: Novice SIM


Združenje SIM razpisuje prosto delovno mesto za glavnega tajnika/co SIM.

 

 

Kandidat mora  izpolnjevati naslednje pogoje:

 

1.      ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;

2.      aktivno obvlada slovenski knjižni jezik

3.      aktivno obvlada en svetovni jezik;

4.      Uporaba računalnika (elektronska pošta, internet, Power Point, Excel, Word, upravljanje z bazami podatkov).

5.      ima najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj s področja dela s Slovenci v zamejstvu in po svetu

6.      ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o dosedanjem delu in zaposlitvah.

 

Ostali pogoji:

a)      40 – urni tedenski delovni čas; delo prek polnega delovnega časa, občasna prerazporeditev delovnega časa, pogost neopredeljen delovni čas

b)      Posebne zahteve, ki so potrebne za stike z javnostjo so: komunikativnost, metodičnost, samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost

 

Glavni tajnik SIM opravlja naslednje naloge:

 

-          organizira, usklajuje in strokovno vodi delo in poslovanje SIM in je predstojnik zaposlenih v SIM;

-          pripravlja gradivo in predloge sklepov za organe SIM in skrbi za koordinacijo med organi SIM

-          izvršuje sklepe organov SIM;

-          sodeluje s predsednikom SIM in se z njim posvetuje;

-           predlaga in izvršuje letni delovni in finančni načrt SIM;

-          vodi in odgovarja za delo

-          skupno s predsednikom SIM skrbi za publiciteto in informiranje ter za stike z javnostjo; vzdržuje in krepi stike s sponzorji, oglaševalci in donatorji ter je odgovoren za organiziranje področja promocije;

-          opravlja druge naloge, ki po naravi stvari spadajo na področje uresničevanja delovnega in finančnega načrta SIM.

 

Kraj dela: Ljubljana

Začetek dela: 1. 9. 2015

Prijava na razpis naj vsebuje:
Življenjepis z referencami o dosedanjem delu,   e- naslov  in GSM kontakt.


Prijavo pošljite do vključno 12. 2. 2015 na elektronski naslov sim@zdruzenje-sim.si

Vsem kandidatom, ki bodo poslali popolne vloge, bomo odgovorili po elektronski pošti najkasneje do 1. 3. 2015.

 

Glavnega tajnika SIM imenuje izvršni odbor SIM za mandatno dobo petih let.