Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge - konferenca

datum: 24.03.2015

kategorija: Novice SIM


Murska Sobota - Hotel Diana, 14. – 15. april 2015.
Posvet s slovenskimi podjetniki in gospodarskimi ustanovami iz tujine.

VLJUDNO VAS VABIMO, da se udeležite poslovne konference

 Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva 

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ob so-organizaciji mestne občine Murska Sobota in drugih v naslovnici vabila navedenih ustanov bo 14. in 15. aprila 2015 v Murski Soboti potekala 7. poslovna konferenca, katere glavni cilj je podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge in povezovanje med slovenskimi podjetniki, ki delujejo zunaj Slovenije, zamejskimi gospodarskimi organizacijami, našimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, predstavniki pristojnih slovenskih ustanov ter podjetniki iz Slovenije, predvsem iz pomurske regije.

Značilnost tokratne konference bo predvsem povezovanje v okviru območij Avstrijske Koroške, Avstrijske Štajerske, Porabja, severozahodne Hrvaške (Medjimurje, Varaždin) in Pomurja, posebne pozornosti pa bodo deležni tudi gostje iz Nemčije in drugih držav.Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje in poslovanja  v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi.

So-organizatorji posveta želijo spodbuditi medsebojno komuniciranje, sodelovanje in povezovanje med naštetimi gospodarskimi subjekti. Po končanem srečanju pa je predvsem na strani samih udeležencev, da iz na novo stkanih poslovnih vezi zrastejo konkretni projekti in posli. 

Iz priloženega osnutka programa so razvidni potek konference ter njeni glavni akterji, čeprav so manjše spremembe v programu še mogoče. Veseli smo, da nas bosta poleg ministra Gorazda Žmavca nagovorila tudi gospa Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS, ki bo imela uvodni nagovor v sklop razprav na temo evropskih čezmejnih programov in tozadevnega čezmejnega sodelovanja, ter g. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas vabimo k čim prejšnjemu odgovoru na to vabilo!

Prilagamo prijavnico, ki jo skenirano pošljite na elektronski naslov, naveden na prijavnici:

prijavnica USZS Pomurje 15doc.doc

 

PROGRAM

 

Torek, 14. april 2015                                            

9:30     REGISTRACIJA, kava/sok

             

10:00   ODPRTJE KONFERENCE – pozdravni nagovori

Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota

Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

            Gorazd Žmavc, Minister zaSlovence v zamejstvu in po svetu RS

             

10:30   GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS –

Danijel Blejc, Slovensko-bavarsko združenje,Nemčija                 

Predstavnik(i) partnerskih mest Murske Sobote

            Andrej Šik, SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst, Italija

Borut Meršak, Klub slovenskih in slovaških poslovnežev Slo-Slo, Bratislava, Slovaška

 

11:25 – 11:35 odmor

 

11:35   GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS - Hrvaška

Veleposlaništvo RS v Zagrebu

Goran Berić, Klub slovenskih in hrvaških poslovnežev Zagreb

Marijana Košuta Banković,EU korak, Reka

Barbara Antolič Vupora,Združenje Slovencev Varaždin

 

12:20 GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS - Madžarska

Dušan Snoj, Generalni konzul RS v Monoštru

Andrea Kovacs, Razvojna agencija Slovenska krajina

Gabor Ropos, podjetnik

 

13:00 GOSPODARSKE USTANOVE IZVEN RS - Avstrija

Veleposlaništvo RS Dunaj

Mag. Marina Einspieler Siegert,Slovenska gospodarska zveza Celovec (SGZ)

                                                        SGZ Mladina

Predstavnik(-ca) Slovencev Avstrijske Štajerske

Alex Mann, mladi uspešni podjetnik

Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica, Graz*

 

13:50   Odmor s prigrizkom (stoječi buffet)

 

15:00 GOSPODARSKE USTANOVE iz Slovenije       

            Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS, uvodni nagovor                                       

Mag. Mateja Gnidovec, SPIRIT Slovenija:

       Kako uspeti na tujih trgih? Storitve SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike

           Maja Humar, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko                                    Sektor za evropsko teritorialno sodelovanja -
                Predstavitev evropskih čezmejnih programov v Sloveniji  in možnosti
                sodelovanja s sosednjimi državami           

Feri Gönc, Regionalna razvojna agencija Mura d. o. o. –