42. občni zbor SIM

datum: 08.05.2015

kategorija: Novice SIM


V četrtek, 7. 5. 2015, je na SIM potekal 42. občni zbor članov SIM. Sestanek je vodil član izvršnega odbora Jože Osterman. Predsednik in glavna tajnica sta poročala o preteklih projektih, aktualnem delu in načrtih za prihodnje programe in smernice SIM.

Kljub temu, da se SIM vsako leto sooča z nižjimi dohodki za programme, projekte in delovanje je nadzorni odbor SIM, na svojem predhodnem sestanku  ugotovil, da SIM posluje v skladu s svojimi finančnimi  zmožnosti in o tem tudi poročal članom.

Glavna tajnica SIM Vesna Vukšinič Zmaić je izčrpno poročala o preteklem delu in projektih SIM v letu 2014, medtem ko je predsednik SIM Sergij Pelhan  govoril o načrtih in programih za naprej.   SIM bo  namreč v letu 2015 nadaljevala z ustaljenimi projekti, s spletno revijo Rodna gruda, slikarsko kolonijo in izdala knjigo Ane Valenčič.   Predsednik je člane seznanil tudi o pobudi SIM, da se ustanovi spominski center izseljenstva,  oziroma spominski  center za Slovence izven meja matične domovine.  SIM je tako že s srečanji in sestanki posredovala na Ministrstvu za kulturo, Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in Etnografskem muzeju. SIM si bo prizadevala za nadaljnji potek in realizacijo ustanovitev takšnega centra, saj se vsi omenjeni  strinjajo, da je več kot potreben. O tovrstnem centru je bilo govora že pred desetimi leti, vendar je ostalo pri pogovorih in ne želimo si, da se to ponovi.

oz 42 predsednikoz4242oz

Člani SIM so na občnem zboru pohvalili poročilo in delo, pa tudi  podajali svoje predloge in ugotovitev glede  nadaljnjega dela in projektov SIM. Vsi so se  strinjali, da je potreben informacijski center za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj se ti z novim valom izseljevanja soočajo s številnimi vprašanji glede davkov, nepremičnin, prebivališča in podobno.

Član SIM Andrej Kurent je člane obvestil, da je  JSKD Ivančna Gorica izdal knjižico Louisa Adamiča Stari cerkvonik. Gre za avtobiografsko zgodbo,  Adamič jo je napisal , ko je komaj sedemnajstleten prišel v  ZDA,   kot  spomin na dom in dogodek, ki ga je zaznamoval in ga ni pozabil vse življenje. JSKD je naredil ponatis zgodbe, ki je bila objavljena v časopisu Glas naroda.  Ta je v ZDA izhajal leta 1916. Andrej Kurent,  nečak Louisa Adamiča je pri izdaji knjige sodeloval in meni, da gre za realizacijo projekta izredna zahvala urednici izdaje Larisi Daugal in avtorju spremne besede Miklavžu Komelju.

SIM, ki je v preteklosti že založila Adamičeve knjige, organizirala koncert in okrogle mize na temo življenja in dela našega največjega pisatelja v izseljenstvu,  se pridružuje mnenju g. Kurenta in izreka vse pohvale založniku ter urednici in sodelujočim. Predsednik SIM je dodal, da se bo SIM v prihodnosti pozanimala o stanju Adamičeve hiše v Grosupljem, ki bi lahko postaal atraktivna muzejska  turistična točka

Predsednik SIM je ob zaključku člane seznanili, da se s septembrom  poslavlja dosedanja  glavna tajnica  SIM in ji v imenu SIM podaril sliko in šopek rož. Vesna Vukšinič Zmaič se je članom izvršnega odbora in predsedniku zahvalila za podporo, pomoč in sodelovanje pri delu. Članom se je zahvalila za obiskovanje prireditev in izrazila upanje, da ostane v stiku z vsemi, ki jih je v tem času na SIM  uspela spoznati in z njimi sodelovati.

 V.V.Z.