ŠTUDENTKE FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER OBISKALE SLOVENSKO IZSELJENSKO MATICO IN INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE

datum: 14.12.2015

kategorija: Novice SIM


V četrtek, 12. novembra, smo študentke Fakultete za Humanistične študije Koper z oddelka za Medijske študije obiskale Slovenskeo Izseljensko Matico in Inštitut za Afriške študije v Ljubljani. Obisk je organizirala predavateljica izr. prof. dr. Karmen Medica v okviru predmeta Mediji in manjšine, na Oddelku za medijske študije, Fakulteta za humanistiko.

obisk študentk

Združenje Slovenska izseljenska matica je prostovoljno in neprofitno združenje. Tam nas je najprej pozdravil in nagovoril predsednik Združenja Slovenske Izseljenske Matice – Sergij Pelhan. Predstavil nam je delovanje inštitucije in nas pobliže spoznal z mediji, pubblikacijami ter različnimi aktivnostmi, ki jih organizirajo. Prav tako je predstavil delovanje slovenskih manjšinskih skupnosti, ki delujejo na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji, Italiji, Argentini in drugje. Te manjšinske skupnosti so zelo aktivne tako na kulturnih, družabnih kot izobraževalnih področjih. Vsaka od njih tudi skrbno ohranja slovenski jezik.

Po govoru predsednika gospoda Sergija Pelhana nas je pozdravila tudi glavna tajnica Združenja Slovenske Izseljenske Matice, Jasmina Ilič Draković. Predstavila nam je delovanje slovenske manjšinske skupnosti v Puli, kjer je do nedavnega tudi sama bila aktivna. Prav tako je poudarila, da je osnovni namen združenja razvijanje dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu. Programi manjšinskih skupnosti po svetu so vključeni v kulturne, izobraževalne, turistične in športne programe nacionalnega delovanja v državah, kjer delujejo.

Po predstavitvi Združenja Slovenske Izseljenske Matice smo nadaljevali poučevanje na Inštitutu za Afriške študije. Sprejel in nagovoril nas je direktor inštituta Eyachew Tefera. Inštitut je prav tako kot prej omenjeno združenje neprofitna organizacija. Deluje tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Njihov cilj je predvsem ta, da so raziskovalno in izobraževalno središče na področju diskriminacije, zagovorništva, socialne pravičnosti, migracij in globalne perspektive. Prav tako pa težijo k temu, da se sproti rešujejo tako družbena, ekonomska in okoljska vprašanja, kot tudi razglabljajo teme, kot so humanitarna pomoč, medkulturni dialog in boj proti diskriminaciji.  

 

Maja Muhič

Oddelek za medijske študije

Fakulteta za humanistiko, Primorska Univerza, Koper