Pregled dela Slovenske izseljenske matice v letu 2018

datum: 15.11.2018

kategorija: Novice SIM


Leto 2018 se je že krepko prevesilo v zadnjo četrtino in tudi projekti ter redno delo matice potekajo po načrtih. V začetku leta smo seveda pisali še zadnja poročila za preteklo leto in se že pripravljali za prireditve, ki so potekale ob slovenskem kulturnem prazniku.

Na povabilo Slovenskega kulturnega društva Lipa iz Zadra je 16. februarja 2018 v Mestni knjižnici v Zadru nastopil Oktet Vitis iz Metlike pod vodstvom dirigentke  Mateje Jakša Jurkovič. Pevci so nastopili s celovečernim programom, ki zajema slovenske ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih avtorjev. S svojim nastopom na ustni harmoniki je prireditev popestril  tudi umetnik iz Metlike Oto Nemanič.

Združenje SIM in SKD Lipa iz Zadra tako nadaljujeta vsakoletno kvalitetno kulturno sodelovanje na obojestransko zadovoljstvo.

Poleg članov Lipe so prišli na skupščino in prireditev, ki se je ta dan odvijala v Multimedijalni dvorani Mestne knjižnice Zadar, številni gosti, med njimi Dr. Barbara Riman iz Inštituta za narodnostna vprašanja  iz Ljubljane, ki je spregovorila o pomenu Prešernovega dneva in povedala, da so Slovenci edini na svetu, ki svoj kulturni dan obeležujejo kot nacionalni praznik.

Na povabilo Slovenskega društva Nagelj v Varaždinu in v sodelovanju z Združenjem SIM ob praznovanju Dneva kulture, se je 24. februarja 2018 zgodil prijeten in zanimiv dogodek v gledališki stavbi v Varaždinu.

pregled dela

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, Društvo žena Prvačina in Prvačka pleh muzika so združili moči za skupni nastop, ki je navdušil številne obiskovalce. Tematika izseljevanja, dela v tujini, je prebivalcem Varaždina dobro poznana in blizu. Gledališka uprizoritev aleksandrink prizadevnih članic Društva žena iz Prvačine, ki ohranja izvorno govorico aleksandrink in nastopa v izvirnih oblekah, je pritegnila zanimanje obiskovalcev. Prvačka pleh muzika, ki ima za sabo več kot stoletno tradicijo, je v pomlajeni zasedbi in s kakovostjo navdušila. Povezava glasbe in igrane predstave aleksandrink se je ujela v sozvočju in dobro dopolnjevala. Kljub zahtevni tematiki izseljevanja je Vesna Humar s prepletom Prešernovih poezij hudomušno zaokrožila praznovanje kulturnega praznika, s tonom sedanjosti pa sta prireditev prisrčno uokvirila devetošolec Jurij in petošolka Meta.

Tovrstna srečanja in povezave tkejo številne prijateljske  vezi, so most med matično domovino in izseljenci, omogočajo spoznavanje življenja na eni in drugi strani in odpirajo poti za nadaljnje sodelovanje ter plemenitenje kulture in jezika.

V marcu so potekale intenzivne priprave na letošnji projekt ob 120. obletnici rojstva Louisa Adamiča z naslovom Iz mnogih dežel, naslovljeno po knjigi omenjenega avtorja. Usklajevanje z vsemi deležniki celotnega projekta, dogovarjanja so potekala na treh skupnih sestankih.

Sestanek z dr. Marino Lukšič Hacin, ki ja vodila del simpozija v atriju ZRC skupaj z lariso Daugul.

Dogovor z Matejo Jurič z Veleposlaništva Združenih držav Amerike glede obiskal prof. Enyearta pri veleposlaniku g. Brentu Hartleyu.

12. marca je iz ZDA pripotoval gost konference prof. John Enyeart. Najprej smo ga peljali v Grosuplje, kjer je rojen Louis Adamič, 19. marca je imel predavanje za študente FF oddelka za zgodovino, 20. marca sprejem pri veleposleniku ZDA v Sloveniji g. Brentu Hartleyu, 21. marca smo imeli skupno tiskovno konferenco v NUK, 22. marca pa simpozij – konferenco o delu Louisa Adamiča in isti dan zvečer svečano odprtje razstave z naslovom Iz mnogih dežel. Podrobno o projektu v članku v nadlajevanju revije.

19. marca smo v Atriju ZRC postavili razstavo otroške risbe z naslovom Iz mnogih dežel – ilustracija dveh zgodb Louis Adamiča, ki je bila na ogled do 12. aprila 2018, nato smo jo preselili v preddverje velike čitalnice v NUk in kasneje na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

pregled dela   pregled dela

Aprila je sodelavka matice Ženja Simonič prisostvovala prireditvi ob 20. obletnici Društva Slovencev Triglav iz Banja Luke. Ob tej priložnosti je predsednici društva Mariji Grbič podelila tudi priznanje matice za dolgoletno uspešno delo in vodenje društva.

Član izvršnega odbora Janez Rogelj je v imenu matice pozdravil pevce pevskega zbora Triglav iz Splita na prireditvi v Senožečah.

Glavna tajnica matice Jasmina Ilič in članica izvršnega odbora Silva Črnugelj sta prisostvovali podelitvi nagrad za diplomska, magistrska in dokorska dela v Vili Podrožnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. .

Člani Folklornega društva „Bled“ z Bleda so navdušili z nastopom ob Mednarodnem dnevu kulturne različnosti 9. junija na Trgu pet bunara v Zadru. „ Zelo smo zadovoljni z nastopom na tako odmevni prireditvi“, je povedal Anton  Repe, voditelj Folkornega društva Bled, še posebej pa smo hvaležni za priložnost in vabilo naših gostiteljev Slovenskega kulturnega društva Lipa Zadar, kateri so v sodelovanju z Slovensko izseljensko matico iz Ljubljane organizirali naš prihod in predstavljanje  na prireditvi v Zadru.

pregled dela

Povedal je, da so s programom, ki ga sestavljajo predvsem gorenjske pesmi in plesi,  v katerem sodelujeta tudi Duo nota, Jelka Potočnik in Marjan Rekar, nastopali po Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji, Italiji in v svojem petletnem delovanju postali nepogrešljiv člen kulturnih dogajanj na Gorenjskem.

Stalnica našega programa je tudi vsakoletna likovna kolonija, ki se je v letu 2018 ponovno odvijala na Mostu na Soči. V lanskem letu smo tu ustvarjali na temo Most ustvarjalnosti, letos pa smo se posvetili motivu reke. Reki Soča in Idrijca ter jezero podobo Mosta na Soči oblikujejo barvno in kompozicijsko pa tudi pomensko. V skladu s spreminjanjem narave, letnimi časi in vremenom se spreminjata videz in razpoloženje vodà. Reki in njuni bregovi vseskozi iščejo občutljivo ravnotežje med dramatiko in harmonijo. Reka povezuje izvir z oceanom; to simboliko lahko interpretiramo tudi v kontekstu izseljenstva. Izvir, ki predstavlja domovino, in neskončni ocean, ki predstavlja širni svet, kakor popkovina neločljivo povezuje reka. To je močna vez, ki je ni mogoče pretrgati. ( Monika Ivančič Fajfar )

pregled dela

Na likovni koloniji, ki jo je že enajsto leto zapored koordinirala voditeljica Monika Ivančič Fajfar, je sodelovalo sedem slikarjev iz tujine: Pia Bajlo, Ivan Kosmos in Stanka Novković s Hrvaške, Jelena Šehović iz Bosne in Hercegovine, Radmila Jeremić – Ćurčin iz Srbije, Eli Miklavčič iz Nemčije ter Miranda Rumina iz Anglije. Slikarjem izseljencem so se pri ustvarjanju pridružili  tudi vabljeni domači slikarji: Dare Trobec, predsednik Kulturnega društva slikarjev amaterjev, Dea Volarič in Bogdan Soban.

Od ponedeljka do srede zvečer so intenzivno slikali, proste trenutke pa so izkoristili za druženje, sprehode ob jezeru, vožnjo z ladjo Barka in celo s kanujem. Obiskali so jih novinarji iz nacionalnih in lokalnih radijskih postaj, udeležence pa je prišla pozdravit tudi glavna tajnica SIM Jasmina Ilić.

V začasnem ateljeju so nastala likovno in vsebinsko zelo raznolika dela – realistična, abstraktna, slikovita, simbolična ... Vsak udeleženec je za zaključno razstavo v Vodni hiši dokončal po dve sliki. Odprtje razstave v četrtek, 7. junija ob 14. uri, je sovpadalo s prireditvijo šola zdravja, zato si je razstavo ogledala množica ljudi, ki je na Most na Soči prišla iz cele Slovenije. Nekateri, ki imajo sorodnike v tujini, so se z našimi izseljenci zapletli v pogovor ter odkrivali skupna poznanstva. Tako smo likovno kolonijo zaključili v prijetnem vzdušju in druženju ob dobri pijači, hrani in glasbi. Veselimo se prihodnjih umetniških srečanj – priložnost bo že 9. novembra, saj bodo slike, ki so nastale na koloniji, predstavljene v galeriji Kinogledališča Tolmin.

Sodelovali smo na prireditvi Dobrodošli doma v Brežicah 16. junija 2018 z razstavo Iz mnogih dežel, ki smo jo naredili skupaj z NUK. Razstava je bila v brežiškem gradu na ogled do 10. julija, nato se je preselila v Knjižnico Bežigrad v Ljubljani. Na prireditvi so bili prisotni predsednik Združenja SIM g. Sergij Pelhan, članica IO Združenja SIM ga. Silva Črnugelj in glavna tajnica Jasmina Ilič Draković.

Predsednik Združenja SIM se je udeležil državne proslave ob dnevu državnosti v Ljubljani, ki je bila na predvečer praznika, 24. junija 2018.

Na matici nas je obiskala Ejti Štih, umetnica, ki živi in ustvarja v Boliviji. V sodelovanju s SIM je umetnica sodelovala na likovni koloniji Izlake – Trbovlje in 17. julija je bila odprta tudi njena samostojna razstava v mladinskem kulturnem centru v Trbovljah.

pregled dela

V letošnjem letu smo v sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šolstvo ter Zavodom RS za šolstvo skupaj organizirali 3. poletno šolo za otroke in mladostnike – Slovenščina malo drugače.

Letošnja poletna šola je potekala med 15. in 21. julijem 2018 v CŠOD Murska Sobota. 

pregled dela

Sodelovanje z vsemi, ki sodelujejo pri organizaciji je dobro usklajeno. Z MIZŠ in Zavodom za šolstvo se usklajujemo glede izbire učiteljic in tudi programa, ki ga želimo izvajati.

Otroci so prišli iz Nemčije, Amerike, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. 

Na poletni šoli že drugo leto zapored poučujejo iste učiteljice, slovenščino Katarina Rebič in Lea Lehner,  likovno umetnost Natalija Veselič-Martinjak. Enako bo po dogovoru ostalo tudi v naprej.

Zadnji dan smo pripravili krajši kulturni program, kjer so učenci pokazali del tega kar so se naučili pri pouku slovenščine. Pripravili smo tudi razstavo likovnih del, ki so nastajala ves teden. Likovno je bil ta teden posvečen kiparstvu, obdelovanju gline, žice ter reliefnim podobam. Svoje izdelke so učenci ob koncu pouka odnesli domov, ravno tako tudi mapo z vsemi učnimi listi, ki so jih reševali pri pouku slovenščine. V članku v reviji boste lahko prebrali razmišljanja nekaterih udeležencev šole.

Konec avgusta pa smo pripravili predstavitev knjige Cilke Žagar, naše rojakinje, ki že desetletja živi v Avstraliji, v knjižnici Mirana jarca v Novem mestu. Predstavitev je bila prijetna, veselo obarvana z veliko obiskovalci. Več o tem si lahko preberete v članku z naslovom Opali zažarijo in zbledijo v novi številki Rodne grude.

6. septembra smo odprli razstavo Iz mnogih dežel v knjižnici Grosuplje. V imenu Združenja SIM je prisotne pozdravila glavna tajnica. Razstava je postavljena v sklopu celoletnega projekta z istim naslovom. Načrtujemo še postavitev v knjužnici v Novi Gorici februarja 2019.

pregled dela

Prisotne je v imenu knjižnice pozdravila ravnateljica, ga. Roža Kek, v imenu občine Grosuplje pa župan, dr. Peter Verlič. Razstavo je predstavil dr. Mihael Glavan, po sami razstavi pa je obiskovalce popeljal avtor, g. Aljoša Pelhan.

V začetku septembra se že tradicionalno spomnimo bazoviških žrtev s prireditvijo in polaganjem vencev. Letos je organizacija TIGR organizirala prireditev v petek, 7. septembra.  V imenu SIM je prisotne pozdravil in položil venec na spominsko ploščo član izvršnega odbora g. Janez Rogelj. Sledil je krajši kulturni program.

pregled dela

10. septembra je glavna tajnica Združenja SIM prisostvovala okrogli mizi na temo Diaspora ob odprtju blejskega foruma.

Na povabilo Združenja Slovencev v Tuzli je ob 25. obletnici njihovega delovanja na svečani akademiji 22. septembra vse prisotne pozdravila glavna tajnica matice. Na svečani akademiji so bili prisotni tudi visoki predstavniki mesta Tuzle in veleposlanica RSlovenije v BiH, ga. Bukinac. Ob tej priložnosti so članice in člani društva predstavili svoje delovanje, na kulturni prireditvi so se predstavili učenci slovenskega pouka, članice pevskega zbora Slovenčice, ki delujejo v okviru društva, kot gostje pa so nastopile članice pevskega zbora Sanje iz Nove Gorice. Po koncu kulturnega programa je sledilo druženje.

pregled dela

Naslednji dan smo pot nadaljevali in obiskali Društvo Slovencev Caknar v Sarajevu. Glavna tajnica je prisostvovala celovečernemu koncertu ŽePZ Sanje iz Nove Gorice.

29. septembra so v Novi Gorici gostovali člani zbora, ki deluje pri Slovenskem društvu Triglav v Banja Luki. Gostovali so pri ŽePZ Rože iz Nove Gorice. Prisotne je ob tej priložnosti nagovoril predsednik Združenja SIM, g. Sergij Pelhan. Ravno tako je oktobra nagovoril pevce MePZ Triglav iz Splita na njihovem gostovanju pri ŽePZ Sanje.

Obiskal nas je Joe Valenčič in Amerike. Skupaj smo bili na odprtju muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči, kjer je bil g. Valenčič slavnostni govornik.

Med 8. in 11. novembrom je potekala keramična delavnica, lahko rečemo že tradicionalna v keramičnem ateljeju pod vodstvom Eve Peterson Lenasi. Kot vedno do zdaj je nastalo veliko zanimivih in uporabnih predmetov pod prsti udeleženk delavnice.

pregled dela

Proti koncu leta pripravljamo že nove projekte in programe za naše delovanje v prihodnjem letu, ki pa bo nekoliko spremenjeno že zaradi same lokacije naše pisarne. S trenutne lokacije na Cankarjevi 1 se bomo namreč v letu 2019 morali preseliti na Linhartovo 13 ( stara stavba občine Bežigrad ). Seveda vabimo vse, da nas obiščete v naših novih prostorih!