ZGODILO SE JE … IZ MNOGIH DEŽEL – FROM MANY LANDS

datum: 02.04.2018

kategorija: Novice SIM


Letos mineva 120 let od rojstva Louisa Adamiča, najbolj uspešnega slovenskega izseljenskega pisatelja in novinarja, literarnega kritika, javnega uslužbenca in političnega svetovalca. Adamič je iz rodne vasi Blato pri Grosupljem že kot 14-letnik odpotoval v Ameriko ter kasneje s svojim delovanjem zaznamoval obe domovini. Združenje Slovenska izseljenska matica je obeleževanju posvetila cel sklop dogodkov, povezanih v projektu z naslovom Iz mnogih dežel – From Many Lands. Louis Adamič je bil namreč tudi eden od pobudnikov ustanovitve SIM.

IZ MNOGIH DEŽEL IMG_4199   

Natečaj za mlade

Že spomladi 2017 je SIM za otroke in mladino razpisala natečaj za ilustracijo dveh zgodb Louisa Adamiča: Ko je hišni zvonec zazvonil in Silvestrovo v New Yorku. Odziv je bil izjemen, na natečaj je prispelo 130 del otrok iz sedmih držav: Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Nemčije, Srbije, Poljske in Slovenije. Otvoritev razstave 4. decembra 2017 v Mestni knjižnici Grosuplje je pomenila tudi začetek projekta Iz mnogih dežel, v sklopu katerega v letu 2018 na državni ravni praznujemo 120. obletnico rojstva Louisa Adamiča. Med ilustracijami so tudi plakati, na katerih so zapisane domiselne in zabavne razlage šestletnih otrok, kaj pomenijo pojmi kot so priseljenec, domovina, sindikat, solidarnost ipd., ki jih Adamič pogosto obravnava v svojih delih. Razstava se je za čas konference preselila v Atrij ZRC SAZU, kjer je bila na ogled do 12. aprila 2018, kasneje si jo je bilo možno ogledati tudi na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Adamič   Adamič  

Konferenca in razstava

Osrednja dogodka v okviru projekta, konferenca Iz mnogih dežel v Atriju ZRC SAZU in otvoritev razstave o Adamičevem delu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, sta bila 22. marca 2018. Dva sklopa konference, na kateri so sodelovali priznani domači in tuji poznavalci Adamičevega življenja in dela (dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Rozina Švent, dr. John Enyeart, Jakob Müller, Larisa Daugul, dr. Karmen Medica, dr. Ksenija Šabec, Blaž Gselman, dr. Leonora Flis, Borut Golob), sta bili Adamičeve sledi v zgodovini in politiki ter Multikulturalizem, razredni boj in recepcija Adamičevih del z dodatkom o socialnem angažmaju v njegovem literarnem novinarstvu ter knjigi Dinamit. Konferenčni prispevki bodo izšli v tematski številki revije Borec pri Založbi Sophia.

Razstava v NUK se, kot je povedal njen avtor, Aljoša Pelhan, osredotoča na Adamičev prispevek k poglobljenemu razumevanju priseljenstva ter pomena družbene vključenosti, ekonomske enakosti in priznavanja kulturnih etničnih razlik za izgradnjo in razvoj sodobnih demokratičnih družb, ki morajo temeljiti na enakopravnosti in enakih možnosti za vse. Poleg Adamičeve življenjske zgodbe pa na kratko oriše tudi njegovo politično delovanje ter poudarja njegovo vizionarstvo. Z opozarjanjem na bistvene probleme družbe in družbenih sistemov je Adamič tudi za današnji čas še kako aktualen. Razstava je bila kasneje na ogled v knjižnici Bežigrad v Ljubljani, v mestni knjižnici Grosuplje, februarja 2019 pa jo selimo v Knjižnico Franceta Bevka v Novo Gorico.   

Adamič         Adamič        Adamič

Prevod Adamičeve knjige

Projekt 120. obletnice obeleževanja rojstva Louisa Adamiča Iz mnogih dežel smo poimenovali po njegovi knjigi From Many Lands, za katero je pisatelj leta 1940 prejel Anisfieldovo nagrado za najpomembnejše delo, ki govori o etničnih odnosih v modernem svetu. Konec leta 2018 se bo projekt zaključil s prvim prevodom te Adamičeve knjige v slovenščino. Knjiga bo izšla pri Založbi Sophia, v zbirki Previharimo viharje ter ob podpori Javne agencije za knjigo.

Adamič     

Organizatorji konference in razstave: Združenje Slovenska izseljenska matica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, Založba Sophia, Narodna in univerzitetna knjižnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Grosuplje, Občina Grosuplje, Mestna knjižnica Grosuplje, Literarna skupina Lu-is. Podporniki: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za kulturo RS, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike.

Adamič