Poletna šola - SLOVENŠČINA MALO DRUGAČE

datum: 24.07.2019

kategorija: Novice SIM


Letos smo izvedli 4. poletno šolo Slovenščina malo drugače, ki je potekala med 14. in 20. julijem 2019 v CŠOD Murska Sobota. Na razpisu za prijavo smo razpisali 20 mest, kasneje so nam z Ministrstva za šolstvo odobrili, da se lahko prijavi več otrok, tako da se je šole letos udeležilo 23 otrok starih med 10 in 15 let.

Otroci so prišli iz 6 držav, iz Italije, Avstrije Irske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Že tri leta na šoli poučujejo iste učiteljice, slovenščino Lea Lehner in Katarina Rebič ter likovno umetnost Natalija Veselič-Martinjak.

PŠ 2019

Letos so se na šoli učenci ukvarjali z grafiko. Izdelali so pet različnih grafik in vsa dela smo zadnji dan razstavili na zaključni prireditvi. Otroci so nekaj grafik pustili v CŠOD Murska Sobota, da bodo z njimi okrasili zidove, nekaj smo jih shranili na matici za razstavo, ostalo so odnesli domov.

PŠ 2019   PŠ 2019   PŠ 2019

Pri učenju slovenščine je bilo 10 otrok  v začetni skupini, ki jo je poučevala Katarina Rebič in 13 v nadaljevalni, ki jo je vodila Lea Lehner.

Obe učiteljici sta povedali, da imajo otroci veliko znanja, nekateri, predvsem tisti v začetni skupini, se še vedno težje ustno izražajo v slovenščini. Pouk je potekal v dveh delih, pred in po kosilu, po dogovoru z učiteljicami. Med 9.00 in 13.00 uro ter med 14.00 in 18.00 uro ali pa dve uri tudi po večerji, če smo imelo popoldne aktivnosti, ki so jih izvajali učitelji CŠOD Murska Sobota.

PŠ 2019   PŠ 2019   PŠ 2019

Spoznavali so samostojno, po skupinah s pomočjo aplikacije, Mursko Soboto, organizirali smo vožnjo s kolesom do pano expa, izpirali smo zlato na Muri, imeli filmski večer, kjer so si ogledali slovenski film z naslovom Gremo mi po svoje, imeli športne igre na dvorišču doma.

PŠ 2019   PŠ 2019

V naslednjem letu želimo organizirati 5. poletno šolo, tudi v CŠOD Murska Sobota, saj nam ustrezajo bivalni poboji in tudi osebje v centru je pripravljeno pomagati ter z njimi odlično sodelujemo