Obvestilo članicam in članom - volilni občni zbor

datum: 29.06.2020

kategorija: Novice SIM


Spoštovani,

volilni občni zbor za predsednika/co Združenja SIM, članice in člane izvršnega ter nadzornega odbora bodo v drugi polovici septembra 2020.
Vsi ste po pošti že spomladi prejeli dokumentacijo o delovanju matice s predlogi kakdidatov, ki pa jih objavljamo tudi na spletni strani.
O datumu volilnega občnega zbora boste pravočasno pisno obveščeni.

Volilni občni zbor

 

Volitve v organe Združenja SIM so razpisane za mandatno dobo 4 let.

PREDLOGI ZA VOLITVE 2020

Člani, ki so se odločili, da bodo kandidirali v delovna telesa Združenja SIM, so svojo odločitev potrdili v tajništvo SIM.

Komisija za volilni imenik je člane, ki so potrdili kandidaturo, uvrstila na volilno listo.

 

Sprejeta kandidatura za predsednika:

1. Silva Črnugelj

2. dr. Boris Jesih

Predsednik/ca Združenja SIM – voli se 1 osebo

Sprejeta kandidatura za članice in člane izvršnega odbora

  1. Branko Dolenc
  2. Silva Črnugelj
  3. Helena Janežič
  4. dr. Boris Jesih
  5. Nadia Molek
  6. Jože Osterman
  7. Sergij Pelhan
  8. dr. Rozina Švent
  9. mag. Igor Teršar

Izvršni odbor Združenja SIM – voli se 7 oseb

Sprejeta kandidtura za člana  nadzornega odbora

1. Janez Rogelj

2. Peter Kovačič Peršin

Nadzorni odbor Združenja SIM – volita se 2 osebi

Poslovnik o volitvah, odpoklicu in delu organov združenja SIM v 20. členu omogoča članom SIM, da na izrecno željo, lahko volijo tudi po pošti.