Razpis

datum: 29.06.2020

kategorija: Novice SIM


Razpis za glavnega tajnika

 

Združenje Slovenska izseljenska matica (SIM) razpisuje prosto delovno mesto za glavnega tajnika (M/Ž)

 

Kandidat mora  izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
 2. aktivno obvlada slovenski knjižni jezik
 3. aktivno obvlada en svetovni jezik;
 4. Uporaba računalnika (elektronska pošta, internet, Power Point, Excel, Word, upravljanje z bazami podatkov).
 5. ima najmanj sedem let ustreznih delovnih izkušenj s področja dela s Slovenci po svetu
 6. ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o dosedanjem delu in zaposlitvah.

 

Ostali pogoji:

 • 40 – urni tedenski delovni čas; delo prek polnega delovnega časa, občasna prerazporeditev delovnega časa, pogost neopredeljen delovni čas
 • Posebne zahteve, ki so potrebne za stike z javnostjo so: komunikativnost, metodičnost, samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost
 •  

  Glavni tajnik SIM opravlja naslednje naloge:

   

  • organizira, usklajuje in strokovno vodi delo in poslovanje SIM in je predstojnik zaposlenih v SIM;
  • pripravlja gradivo in predloge sklepov za organe SIM in skrbi za koordinacijo med organi SIM
  • izvršuje sklepe organov SIM;
  • sodeluje s predsednikom SIM in se z njim posvetuje;
  •  predlaga in izvršuje letni delovni in finančni načrt SIM;
  • vodi in odgovarja za delo;
  • skupno s predsednikom SIM skrbi za publiciteto in informiranje ter za stike z javnostjo; vzdržuje in krepi stike s sponzorji, oglaševalci in donatorji ter je odgovoren za organiziranje področja ekonomske propagande;
  • opravlja druge naloge, ki po naravi stvari spadajo na področje uresničevanja delovnega in finančnega načrta SIM.

   

  Kraj dela: Ljubljana

  Začetek dela: 1. 9. 2020

  Prijava na razpis naj vsebuje:
  Življenjepis z referencami o dosedanjem delu,   e- naslov  in GSM kontakt.
  Prijavo pošljite do vključno 15. 7. 2020 na elektronski naslov sim@zdruzenje-sim.si
   

  Vsem kandidatom, ki bodo poslali popolne vloge, bomo odgovorili po elektronski pošti najkasneje do 30.7.2020.

   

  Glavnega tajnika SIM imenuje izvršni odbor SIM za mandatno dobo petih let.