IZVOLJENO NOVO VODSTVO ZDRUŽENJA SIM

datum: 01.10.2020

kategorija: Novice SIM


V sredo, 30. septembra 2020 smo imeli v prostorih izseljenske matice volilni občni zbor na katerem smo izbirali novo vodstvo.
Občni zbor je vodil Jože Osterman skupaj z dr. Rozino Švent in dr. Mihaelom Glavanom.

Po 16 letih vodenja se je poslovil predsednik Sergij Pelhan.
Za njegovo nesebično delo vloženo v delovanje matice se mu najlepše zahvaljujemo. veseli smo da še naprej ostaja aktiven član in bo deloval v izvršnem odboru.

VOLILNI OBČNI ZBOR   VOLILNI OBČNI ZBOR

Zahvala dolgoletnemu predsedniku Združenja SIM za njegovo delo

Za novega predsednika matice je  izvoljen dr. Boris Jesih.

VOLILNI OBČNI ZBOR   VOLILNI OBČNI ZBOR  

Novo izvoljeni in dosedanji predsednik Združenja SIM, dr. Boris Jesih in Sergij Pelhan

Od leta  1980 zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z različnimi vidiki  s področja  manjšin. Je avtor in soavtor  več znanstvenih knjig in več kot sto znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni doma in v tujini. S področja varstva manjšin in izseljenstva je predaval na Univerzi na Primorskem, ter na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu  4 semestre  kot gostujoči profesor, prav tako s področja manjšin in izseljenskih skupnosti. Kar 17 let je urejal osrednjo slovensko revijo s področja etničnih študij Razprave in gradivo, prav tako pa je  uredil  vrsto znanstvenih del, ki so izšla  na inštitutu.

Med leti  2008 -2012  in 2013-2014 je bil državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, med 2015 - 2019 pa Generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru.

Za članice in člane izvršnega odbora so v 4-letni mandat izvoljeni Silva Črnugelj, Helena Janežič, Nadia Molek, Jože Osterman, Sergij Pelhan, dr. Rozina Švent in mag. Igor Teršar.

VOLILNI OBČNI ZBOR   VOLILNI OBČNI ZBOR   VOLILNI OBČNI ZBOR

Delovno predsedstvo volilnega občnega zbora ter članice in člani Združenja SIM

V nadzornem odboru sta Darinka Obranovič in Peter Kovačič Peršin.

VOLILNI OBČNI ZBOR

Volilna komisija pri delu, Ženja Simonič, Edita Žugelj in Matevž Primc

Vsem izvoljenim v telesa matice čestitamo in želimo veliko uspeha pri delu.

Na občnem zboru je svoje delo, pisanje bloga Kovček predstavil dosedanji član izvršnega odbora in nekdanji glavni tajnik Janez Rogelj. Povezava na omenjeni blog je tudi na naši spletni strani, kjer lahko izveste veliko zanimivega in manj znanega o naših izseljencih.

VOLILNI OBČNI ZBOR

Janez Rogelj ob predstavitvi svojega bloga Kovček

Vsem, ki ste se udeležili občnega zbora in tistim, ki ste oddali svoj glas po pošti, se za sodelovanje zahvaljujemo.

Tudi v prihodnje vsem skupaj veliko pozitivne energije pri doseganju ciljev in sodelovanju z našimi izseljenci.