Pregled dela Združenja SIM v letu 2020

datum: 27.01.2021

kategorija: Novice SIM


Delovanje Slovenske izseljnske matice so v letu 2020 zaznamovale spremembe. Najprej, tako kot vse, je bilo delo prilagojeno epidemiološkim razmeram.

Do sredine 2020 smo delovali v začasnih prostorih na Zaloški 59, v začetku junija smo se ponovno preselili. Tudi to je zaznamovalo naše delovanje, saj smo morali pisarne na novo vzpostaviti. Glede na obsežen arhiv in knjižnico, bo urejanje le-teh potekalo še nekaj časa.

Septembra se je spremenilo vodstvo matice. Na volilnem občenm zboru je predsedniško funkcijo po 16-letih predal g. Sergij Pelhan izvoljenemu nasledniku, dr. Borisu Jesihu. Izbrani so bili tudi novi člani izvršnega in nadzornega odbora.

januar

V mesecu januarju 2020 smo zaključili z letnim poročilom za redno delovanje, ki ga pošiljamo na Urad, ter še s preostalimi poročili za projekte, ki smo jih zaključili v letu 2019.

Na razpis Javnega sklada za kulturne dejavnosti smo prijavili projekt Likovna kolonija, ki ga vsako leto prijavimo na njihov razpis.

V januarju so potekali dogovori o praznovanju kulturnega praznika pri rojakih v Zadru saj bomo s tem zaključili skupni projekt – tisk pesniške zbirke Andreje Malta – Nikoli ne veš, ali me štekaš?, ki jo bomo predstavili 14. februarja v mestni knjižnici v Zadru.

20.januarja je imel predsednik matice sestanek skupaj z glavno tajnico na INV o možnosti sodelovanja.

V letošnjem letu imamo na izseljenski matici volilni občni zbor, kjer bomo volili novega predsednika/co ter članice in člane izvršnega in nadzornega odbora. Že v januarju so potekali pogovori s kandidati za določene funkcije v odborih in vodstvu matice.

V januarju je literarna komisija pripravila celotno besedilo za literarni natečaj.

LP 2020

15.januarja smo na spletni in FB strani izseljenske matice objavili literarni natečaj namenjen našim rojakinjam in rojakom, ki živijo v tujini in še vedno ustvarjajo v slovenskem jeziku. Natečaj bo odprt do 15. novembra 2020.

 

februar

V februarju smo izvedli prvi letošnji projekt. Gostovanje orgličarjev v SKD Lipa v Zadru ob slovenskem kulturnem prazniku. Ob tej priložnosti smo predstavili tudi pesniško zbirko Andreje Malta – Nikoli ne veš, ali me štekaš. Pesniško zbirko smo pripravili skupaj z omenjenim društvom v letu 2019.

LP 2020   LP 2020

12.2.se je glavna tajnica matice srečala z Ireno Hribar Schmidt iz Kanade, Vlasto Arzenšek Gottstein iz Nemčije in mentorico likovne kolonije Leo kralj na Ptuju, kjer smo se dogovorili o poteku skupnega projekta ob 70.obletnici delovanja matice, ki bo leta 2021.

Predsednik Združenja SIM in glavna tajnica sva bila 17.2.na sestanku pri ministru Česniku in sodelavci Urada, g. Primožu Ilešiču, g. Tadeju Bojnecu in g. Emilu Karajiču glede financiranja delovanja našega Združenja, predvsem redne dejavnosti in financiranja Rodne grude.

20.2. smo imeli sestanek izvršnega odbora Združenja SIM, kjer smo se dogovorili glede volilnega občnega zbora, ki ga bomo izvedli 25.3.2020. Prišlo bo do menjave predsednika in članov izvršnega odbora.

Do konca februarja smo pripravljali material za občni zbor.

Poslali smo prvo obvestilo članom matice in jih povabili k podajanju kandidatur za predsednika/co ter članice in člane izvršnega ter nadzornega odbora.

Pisanje in priprava poročila za MZZ, kjer imamo dodeljen status – delovanje društva v javnem interesu.

Pripravljen in poslan na MJU seznam opreme in arhivskega materiala, ki ga bomo v začetku aprila preselili na novo lokacijo, Linhartovo 13

 

marec

Del meseca marca smo naše delo opravljali normalno, v naših pisarnah, nato pa smo se z vodstvom izseljenske matice dogovorili za delo od doma.

Že konec februarja smo našim članom poslali napoved, da bomo konec marca izvedli redni letni občni zbor. Ko smo videli, da to ne bo mogoče, smo članom poslali ves tiskani material na domače naslove z vabilom na dopisno sejo, ki je po našem statutu možna. Na tej seji smo obravnavali samo potrditev zaključnega računa. Člani so zaključni račun potrjevali po navadni ali e-pošti. Kljub podaljašnju roka, ki je sedaj do konca maja,smo imeli na matici zaključni račun s strani članov občnega zbora Združenja SIM potrjen do konca marca.

Prestavili pa smo volitve za organe Združenja SIM na konec maja, če bo glede na sitacijo, to izvedljivo.

Vsako leto v tem času tudi razpišemo vabilo za udeležbo na likovni koloniji, ki jo organiziramo v začetku junija na Mostu na Soči. V dogovu s Turističnim društvom Mosta na Soči, ki je tudi soorganizator, letošnje kolonije na način, kot smo jo organizirali zadnjih 28 let, žal ne bomo mogli izvesti. Bomo pa aprila objavili likovni natečaj za naše umetnice in umetnike iz sveta in pripravili bomo spletno razstavo, ki bo objavljena na naši spletni in FB strani.

Marca je mentorica likovne kolonije pripravila besedilo natečaja, ki smo ga poslali oblikovalki, da ga pripravi za objavo.

LP 2020

V tem mesecu so potekali tudi dogovori z Zavodom za šolstvo glede poletne šole za otroke Slovenščina malo drugače, ki jo zadnje 4 leta izvajamo v juliju. Dokončno se bomo odločili konec aprila.

Ravno tako je selitev v nove pripstore na Linhartovo 13, ki je bila načrtovana za 20. in 21. april, prestavljena za nedoločen čas.

Z vsemi, ki nam izstavljajo račune, se je kolegica dogovorila, da jih za mesec april in maj pošljejo v elektronski obliki in jih bomo v naslednjem poročilu lahko poslali po e-pošti pri nekaterih tudi zaradi neuporabe prostorov in naprav, za znižanje stroškov.

 

april

Aprila sva zaposleni na matici opravljali delo od doma, po potrebi sva šli v pisarno.

Aprila smo v sodelovanju z našo oblikovalko grafično pripravili besedilo likovnega natečaja za naše umetnike v tujini in ga objavili na naši spletni in FB strani. Natečaj bo odprt do 15. 6. In nato bomo pripravili spletno razstavo. Novembra, če bo situacija ugodna pa tudi dejansko razstavo v Galeriji Kinogledališča v Tolminu.

Prestavili smo volitve za organe Združenja SIM, najprej na konec maja, če bo glede na sitacijo, to izvedljivo. Po najnovejših podatkih bomo volitve izpeljali v jesenskem roku, saj je še vedno prepovedano zbiranje večjega števila ljudi v zaprtem prostoru.

V aprilu smo v dogovoru z MIZŠ in Zavodom za šolstvo odpovedali poletno šolo Slovenščina malo drugače.

Knjiga Dominika Herleta – Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan, se pripravlja, je lektorirana, pri oblikovalcu in bo tiskana v skladu z načrti.

Ravno tako je selitev v nove prostore na Linhartovo 13, ki je bila načrtovana za 20. in 21. april, prestavljena za nedoločen čas. Zadnja informacija glede selitve, ki smo jo dobili konec meseca od ga. Tanje Rozman, ki je odgovorna za izpeljavo tega projekta je, da so prostori urejeni, prevzelo jih je MJU, pogodbe o primopredaji nam, so napisane, izbran je tudi že selitveni servis. Moramo pa počakati, ker imajo na MJU ustavljene vse finance. Dokler se to ne sprosti, upamo, da bo to v začetku junija, čakamo, saj po podpisanem dogovoru, MJU plača selitev.

Na precej naslovov e-pošte slovenskih društev smo poslali vprašanja kako so naši rojaki po svetu. Zaenkrat dobivamo predvsem dobre novice, da so dobro, delo v društvih pa je seveda tako kot pri nas, prilagojeno novim razmeram.

 

maj

Maja sva zaposleni na matici opravljali delo od doma, po potrebi sva šli v pisarno.

S člani izvršnega odbora smo imeli dopisno sejo o delu matice v času koronavirusa . Dogovorili smo se, da bomo imeli sejo takoj, ko bodo odpravljene omejitve združevanja.

Z MJU so nam sporočili nov datum selitve, ki bo v začetku junija.

Dogovorili smo se s selitvenim servisom glede same selitve. Pred koncem meseca smo že začeli urejati in pospravljati stare prostore in pripravljati za selitev.

Ogledali smo si prenovljene prostore na Linhartovi.

Umrl je naš dolgoletni član, g. Bert Probac. V imenu matice sta se pogreba udeležila g. Peter Kovačič Peršin in g. Peter Česnik.

Še vedno smo v tem mesecu dobivali odgovore naših rojakov iz sveta glede zdravstvene situacije v državah, kjer živijo.

Objavljali smo članke v e-Rodni grudi, delo je potekalo nemoteno.

Rojaki iz tujine so začeli pošiljati svoja likovna dela na natečaj, ki smo ga objavili, ker letos nismo mogli izpeljati že tradicionalne likovne kolonije

 

junij

Junija smo se preselili na novo lokacijo, Linhartovo 13.

Selitev je potekala 4. in 5. junija.

Primopredajni zapisnik za nove prostore smo podpisali 8. junija.

Ves mesec je potekalo urejanje pisarn, predvsem pa arhivskega prostora, v katerem smo trenutno samo zložili ves material, potrebno ga bo urediti. To delo bo zahtevalo več časa.

LP 2020   LP 2020

17. junija smo imeli redni sestanek izvršena odbora na katerem smo pregledali opravljeno delo v času epidemije in se dogovorili za delo naprej.

LP 2020

V letošnjem letu imamo na matici volilni občni zbor, ki smo ga zaradi zdravstvene situacije prestavili na september.

Podaljšali smo likovni natečaj za naše umetnike do 15.avgusta. Že julija bomo pripravili spletno razstavo kateri bomo dodajali naknadno poslana umetniška dela.

Potekajo dogovori z oblikovalko o oblikovanju razstave za objavo na spletu in že tudi oblikovanje razstave.

 

julij

V začetku meseca, 1. julija smo se sestali z ministrico, dr. Heleno Jaklitsch z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na prvem skupnem sestanku z nevladnimi organizacijami, ki se povezujemo s Slovenci, živečimi izven RS.

LP 2020

Predstavili smo naše delo v tem letu, ki je bilo in je še zaznamovano z epidemijo Covid 19. Izpostavili smo tudi problematiko urejanja uporabe naših prostorov za nedoločen čas, saj smo nove prostore dobili v najem za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja še za 5 let, potem pa bi se morali ponovno preseliti. Predlog je, da se poskuša spremeniti zakon, ki določa takšen način najema prostorov nevladnim organizacijam, ki imamo status delovanja v javnem interesu.

Ministrico smo povabili na obisk in ogled naših novih pisarn.

Dogovor je bil, da se srečamo 15.7., zaradi obveznosti ministrice smo se dogovorili, da obisk prestavimo na drugo polovico avgusta.

Julija smo izvajali projekt Likovna kolonija v obliki natečaja. Podrobno v poročilu o izvedenem projektu. Zbirali smo prispela dela, jih grafično pripravili za spletno objavo in jih v začetku avgusta objavili na naši spletni ni fb strani. Kot strošek projetka smo dali del osebnega dohodka zaposlenih v višini 530,25 eur.

 

avgust

V začetku avgusta, smo na naši spletni in FB strani objavili spletno razstavo z naslovom Toplina v objemu doma, dela prispela na naš likovni natečaj, ki smo ga objavili, ker smo letos morali zaradi epidemiloške situacije odpovedati likovno kolonijo. Želeli smo ostati v stiku z našimi umetniki po svetu. Odziv je bil velik. Na natečaj so se priajavile tako slovenske umetnice in umetniki, ki živijo v tujini, kot tudi skupine slikarjev iz Slovenije. Konec meseca smo na razstavo dodali še nekaj slik, ki jih po navadni e-pošti nismo pravočasno prejeli. Več v poročilu o izvedenem projektu. Spremembo vsebine projekta smo dobili odobreno s strani Urada.

Ves mesec so potekale priprave, dokončno grafično oblikovanje za tisk knjige Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan, avtorja nagrajene magistrske naloge Dominika Herleta.                 

V drugi polovici meseca smo se dogovorili za obisk ministrice, dr. Helena Jaklitsch, v naših novih prostorih na Linhartovi 13. Obiskala nas bo 2. septembra in se srečala s člani izvršnega odbora Združenja SIM.

 

september

2.septembra nas je na novem naslovu obiskala ministrica dr. Helena Jaklitsch skupaj s sekretarjem dr. Zvonetom Žigonom in sodelavko Ano Šket. Srečali so se s člani izvršnega odbora Slovenske izseljenske matice. Pogovorili smo se o dejavnosti matice, o delovanju v času koronavirusa. Predstavili smo tudi težave, ki smo jih imeli pri ponovni selitvi iz Zaloške ulice na Linhartovo junija letos in z dodatnimi stroški, ki smo jih pri temi imeli. Ponovno smo izpostavili financiranje redne dejavnosti in pričakovanja, da bo ta del naše dejavnosti boljše financirana.

LP 2020

Ministrici smo pokazali bogato knjižnico, ki jo želimo v naslednjem letu urediti po vseh bibliotekarskih pravilih, da bi bila dostopna tudi širši javnosti. Ogledala si je tudi bogat arhiv, ki ga v bodoče načrtujemo digiralizirati in objaviti, predvsem bogato fotografsko zbirko, ki jo moramo ohraniti saj je to bogata kulturna dediščina naših rojakov iz tujine.

Izpostavili smo dve pomembni obletnici v letu 2021, 30 let likovne kolonije v naši organizaciji in 70.obletnica delovanja matice.

4. septembra 2020 smo se pred stavbo Univerze v Ljubljani poklonili bazoviškim žrtvam. V imenu matice so se dogodka udeležili član IO Janez Rogelj, Jasmina Ilič Draković, glavna tajnica in Ženja Simonič, poslovna tajnica. Letos je bilo še posebej svečano saj smo obležili 90.obletnico tega tragičnega dogodka.

LP 2020   LP 2020

 

Z društvi, ki delujemo na Linhartovi 13 smo opremili predprostor z galerijskim sistemom za obešanje slik, ki ga bomo skupaj uporabljali po predhodnem terminskem dogovarjanju.

V tem mesecu smo se pripravljali in tudi izpeljali redni volilni občni zbor.

7.septembra smo poslali vsem članom matice obvestila o terminu občnega zbora z dnevnim redom in kandidati za posamezne funkcije v telesih matice z vabilom, če želijo predlagati še kakšnega člana za opravljanje posameznih nalog, da nam to sporočijo do 16. septembra na sedež matice.

Ker statut in pravilnik o delovanju matice dovoljuje tudi volitve po pošti, so nekateri člani izkoristili to možnost, predvsem zaradi epidemiološke situacije. 14 dni pred občnim zborom smo jim poslali glasovnice. Pri glasovanju smo upoštevali vse glasovnice, ki so prispele na naslov matice do 30. septembra 2020 do 12.00 ure. Občni zbor smo imeli tega dne ob 17.00 uri v predprostoru matice na Linhartovi 13 v Ljubljani. Izpeljali smo ga ob upoštevanju epidemioloških priporočil.

Občni zbor je vodil član izvršnega odbora Jože Osterman, člana delovnega predsedstva sta bila še dr. Rozina Švent in dr. Mihael Glavan.

LP 2020   LP 2020   LP 2020

Za novega predsednika je bil izvoljen dr. Boris Jesih, izvoljene članice in člani izvršnega odbora so: Silva Črnugelj, Helena Janežič, Nadia Molek, Jože Osterman, Sergij Pelhan, dr. Rozina Švent in mag. Igor Teršar. Člana nadzornega odbora sta Darinka Obranovič in Peter Kovačič Peršin.

LP 2020

Na občnem zboru smo se poslovili od dolgoletnega predsednika Sergija Pelhana, ki pa bo še vedno aktiven v izvršnem odboru.

 

oktober

Konec septembra smo izvedli volilni občni zbor na katerem smo izvolili nove člane v organe matice. V začetku oktobra smo uredili zapisnik, prijavili spremembo odgovorne osebe na Upravno enoto.

8. oktobra sva se predsednik dr. Boris Jesih in glavna tajnica Združenja Jasmina Ilič Draković sestala z urednico na RTV Slovenija ga. Živo Emeršič. Pogovarjali smo se o možnostih snemanja krajšega dokumentarnega filma ob 70.obletnici matice v letu 2021. RTV je pripravljena na sodelovanje. Dokumentarni film bi lahko posneli v sodelovnju z neodvisnim producentom s katerim tudi že potekajo pogovori.

V drugi polovici meseca smo pripravljali material za prvi sestanek izvršnega odbora matice, ki je bil sklican za začetek novembra. Izvedli ga bomo v obliki video konference preko spleta. Vabila na sestanek smo poslali konec meseca.

Zaradi ponovne razglasitve epidemije delovanje služb matice delno poteka od doma, delno v pisarni.

Ženja Simonič, sodelavka na matici je v oktobru uspešno pomagala pri dostavi paketa za študentko Mihaelo Lunič iz Banja Luke, ki je bila otežena zaradi nastale situacije. Z Mihaelo smo se tudi dogovorili, da bo pomagala na matici, ko bo to potrebno.

Oktobra so potekali pogovori z g. Mitjom Čandrom iz založbe Beletrina o možnostih sodelovanja.

Pripravili smo tudi že seznam projektov, ki jih bomo prijavili na razpis Urada za financiranje v letu 2021.

Začeli smo izbirati fotografije iz bogatega arhiva matice za uvodno razstavo ob obletnici matice z naslovom …že od leta 1951.

 

november

V začetku novembra smo imeli prvo sejo novoizvojenega izvršnega odbora Združenja SIM, ki je zaradi epidemiološke situacije potekala preko video povezave.

Pregledali smo opravljeno delo v letu 2020, ki je bilo delno spremenjeno in prilagojeno trenutnim razmeram.

Dogovorili smo se tudi o projektih za leto 2021, ki jih nameravamo izpeljati.

Novembra smo se prijavili na razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za financiranje rednega delovanja in projetkov v letu 2021, ki so ga člani izvršnega odbora potrdili na novembrski seji. Novembrsko delo je bilo posvečeno predvsem temu pisanju projektov, zbiranju ponudb in predračunov ter dogovarjanju z morebitnimi sodelavci pri izpeljavi le-teh.

Na sedežu matice smo imeli sestanek s producentom in režiserjem za dokumentarni film, mag. Matejem Filipčičem in Sašom Grmekom, ki ga pripravljamo ob 70. obletnici matice v letu 2021. Dogovorili smo se o prijavi projekta na RTV Slovenija ter naredili okvirni scenarij po katerem bi posneli film.

Z mestno občino Ljubljana smo se dogovorili, da bomo imeli svečano akademijo ob obletnici matice v naslednjem letu v prostorih občine na mestnem trgu

 

december

V decembru mesecu smo zaključevali s projekti, ki smo jih prijavili in izvedli skozi leto. Vse se je malo zavleklo zaradi epidemiološke situacije.

Izvedli smo zadnji del likovnega natečaja in vsem udeležencem poslali zgibanke z njihovimi likovnimi deli.

Ker projekta Poletna šola nismo izvedli smo s soglasjem Urada sredstva prenesli na druge odobrene projekte in jih s koncem leta tudi zaključili skladno s prijavo.

Na sedežu matice smo imeli sestanek z g. Tomažem Počvavškom, s katerim sodelujemo na projektu 70. obletnica Združenja SIM. Dogovor s kom vse se bomo povezali iz tujine in Slovenije za sodelovanje pri dokumentarnem filmu.

Izšla je knjiga Dominika Herleta Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu, Michigan.

LP 2020

Konec decembra je predsednik matice obiskal knjižnice na Ptuju in v Semiču glede dogovora za predstavitev knjige Dominika Herleta, ki smo jo tiskali v letu 2020.

Sodelavka Ženja Simonič je urejala dokumente za študentko iz Banja Luke, Mihaelo Lunić. Urejala je dokumentacijo za bivališče, štipendijo, bančni račun, kot njena pooblaščenka.

Konec leta je tudi obiskala občino Lendava kjer se je dogovarjala za sodelovanje na naši obletnici v letu 2021.

Pripravili smo paket z materialom za Slovence v Avstraliji za katerega so nas  prosili, predvsem koledarje in ga poslali v Brisbane.

 

 

Vsak mesec redno opravljamo naslednje naloge:

  • Projektno poročanje, urejanje spletne strani SIM, urejanje Facebook profila SIM,  pomoč in odgovori na vprašanja Slovencev doma in po svetu v zvezi z iskanjem zaposlitve, izselitve,  gostovanji, iskanja sorodnikov..