Štefanu Urbancu v slovo

datum: 24.09.2008

kategorija: Novice iz društev po svetu


Umrl je ustanovni član SIM Štefan Urbanc

Danes ob 12. uri, smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od Štefana Urbanca, borca NOB, gospodarstvenika in ustanovnega člana Združenja Slovenska izseljenska matica.

Štefan Urbanc se je rodil 26. decembra 1911 v revni delavski družini v Bistrici pri Tržiču. Po prvi svetovni vojni je končal osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Nadaljnjega študija mu starši niso mogli omogočiti.
Konec dvajsetih let prejšnjega stoletja se je zaposlil pri Petru Kozini v Tržiču, kjer je hitro napredoval do glavnega kalkulanta. Po okupaciji leta 1941 se je pridružil NOB, marca 1942 je bil aretiran in zaprt v Begunjah ter v Krautu na Koroškem. Po vrnitvi iz zaporov se je ponovno zaposlil pri Peku, leta 1944 pa je odšel v partizane in bil najprej kulturni referent v bataljonu Gorenjskega odreda, nato pa vodja vojaške tehnike Kokrškega odreda do konca vojne.

Po vojni je bil Štefan Urbanc izvoljen za predsednika Mestnega ljudskega odbora - Tržič in član Okrajnega odbora Kranj, hkrati pa je bil imenovan za direktorja tovarn Peko. Kasneje je Urbanc vodil tudi tovarno Trio in usnjarno Runo v Tržiču. Leta 1950 je bil premeščen v Ljubljano, kjer je bil imenovan za direktorja Industrije obutve in tovarne Zvezda. Od 1953 do upokojitve leta 1968 je uspešno vodil podjetje UTOK v Kamniku.

S problematiko izseljenstva se je Urbanc ukvarjal že pred ustanovitvijo SIM, saj je bil glavni gostitelj in spremljevalec Louisa Adamiča, ko je ta obiskal Gorenjsko. Prav v tem času je Adamič dobil idejo za nastanek knjige »Orel in korenine«. Po Adamičevem odhodu je še z večjim razumevanjem in pozornostjo spremljal slovensko izseljensko problematiko.

Kmalu po ustanovitvi SIM je začel aktivno delovati v njenih organih; bil je dolgoletni predsednik Nadzornega odbora in vodja kar nekaj delegacij SIM, ki so obiskale Slovence po svetu.
Gospod Štefan Urbanc je bil človek, ki je prehodil pot iz preprostega kmečkega človeka, do uveljavljenega in spoštovanega gospodarstvenika. Njegova pot je bila podobna mnogim drugim, a tisto kar še dodatno prepriča je bila njegov vestnost, tolerantnost in naklonjenost novim idejam.
Poleg odgovornih položajev v gospodarstvu je opravljal številne funkcije v različnih upravnih organih ter strokovnih in družbenopolitičnih organizacijah. Za dolgoletno uspešno delo, zlasti na gospodarskem področju, je prejel številna odlikovanja in priznanja.
Skozi desetletja svojega življenja je na ta način prispeval k uveljavitvi slovenske družbe in razvoju slovenskega gospodarstva.

Njegove zasluge so zapisane v arhivih gospodarskih družb in srcu ljudi. Skromna a vztrajna in poštena osebnost je bila v ponos slovenskemu svetu in vzgled generacijam naprej.

Na Slovensko izseljensko matico je Štefan Urbanc rad prihajal, z nasmejanim obrazom, poln optimizma. Pogrešali ga bomo med nami.
V dvomiljonskem mozaiku ljudi je Slovenija izgubila velikega človeka
.Izvršni odbor, strokovna služba in vsi člani Združenja Slovenska izseljenska matica, svojcem Štefana Urbanca izrekamo iskreno sožalje.