Dopolnilni pouk slovenskega jezika v Skopju

datum: 04.01.2011

kategorija: Novice iz društev po svetu


scsdv

Dopolnilni pouk slovenščine v Skopju

dpš skopje Začetki dopolnilnega pouka slovenščine ali slovenske šole v Makedoniji segajo v leto 1998, ko je Slovensko društvo France Prešeren dobilo svoj prostor v Gorenju Skopje. Zamisel o učenju slovenščine se je porodila že na samem začetku delovanja društva, to pa jo je takoj uvrstilo med svoje prve programske naloge. Želeli smo, da bi gojili in širili slovensko besedo in kulturo predvsem med otroki in mladostniki slovenskega rodu. Vodstvo društva je zaprosilo za pomoč Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, ki je našo željo takoj podprlo in v šolskem letu 1998/1999 prvič v Makedoniji organiziralo dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, po Učnem načrtu, ki ga je sprejel Zavod RS za šolstvo.
Z velikim veseljem in skrbno smo v Slovenskem društvu France Prešeren, v okviru katerega deluje slovenska šola, pripravili vse za začetek pouka. Že prvo leto je zanimanje za učenje slovenščine preseglo pričakovanja, to pa vsako leto še narašča, tako med učenci, dijaki in študenti, kot tudi med starejšimi člani združenja.
Od 1998 do 2005 je dopolnilni pouk izvajala Neva Serafimova, zadnjih šest let je učiteljica Pliska Gugulovska Manasieva.

Neva Sarafimova za
Slovensko združenje France Prešeren iz Skopja