Knjiga Marka Sjekloče - Čez morje v pozabo, tudi v španskem jeziku

datum: 05.10.2012

kategorija: Novice iz društev po svetu


as

Knjiga Čez morje v pozabo Marka Sjekloče, je pred kratkim izšla tudi v španskem jeziku, pod naslovom Cruzando el mar, hacia el olvido.
Knjigo lahko kupite na Amazonu.

Marko Sjekloča je diplomiral leta 1979 na tedanji Fakulteti za politične vede, sociologijo in novinarstvo v Ljubljani, nato pa v Beogradu končal postdiplomski študij iz mednarodne ekonomije.

Kod karierni diplomat je dobro desetletje služboval v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve v Beogradu, razpad Jugoslavije pa je dočakal v jugoslovanskem veleposlaništvu v Buenos Airesu.

Bil dopisnik iz Latinske Amerike za več časopisov in revij iz Slovenije in Trsta, posvetil se je privatnim poslom in vzporedno s tem izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila: da je v Argentini uspel osvojiti tudi tamkajšnjo kulturo v tolikšni meri, da se je lahko lotil zapletenega dela na pripravi knjige.

V knjigi odpira marsikatero »pikantno« in slovenskemu bralcu tudi neznano temo, predvsem pa poskuša na enem mestu zbrati vse najpomembnejše podatke za 120 let množičnega slovenskega izseljevanja v to nenavadno južnoameriško deželo.

Poskuša sistematizirati vprašanja na osnovi katerih bi bilo moč pričeti sestavljati zgodovino Slovencev v Argentini, kjer še živi največja strnjena kolonija slovenskih izseljencev, dolgo časa sistematično zamolčana, in kjer je tudi največje slovensko društvo zunaj meja domovine.

Kot sam avtor pravi, je knjiga napisana z namenom, na enem mestu zbrati vsa pomembna vprašanja o slovenskem izseljevanju v Argentino, obenem pa vzpodbuditi še druge, ki o tem vprašanju kaj več vedo, da tudi sami prispevajo svoj delež. Ali bo to uspel, pa končno sodbo prepuščamo bralcu.
Vsebina povzeta na naslednjem naslovu:
Čez morje v pozabo - Marko Sjekloča , kjer jo naročite v slovenskem jeziku.


Več o knjigi si lahko preberete tudi na Čez morje v pozabo - polemika

La presente es una historia de los argentinos de origen esloveno como tambien el estudio del poder de asimilacion en la Argentina. Provoca al lector y trata de iniciar una polemica. Rompe con ciertos tabues vigentes en la Argentina, sobre todo al referirse al nacionalismo en este pais; la historia de los pueblos balcanicos se presenta en toda su luz impactante tratando de explicar las causas de cierta historia violenta de los Balcanes. Una de las consecuencias fue ciertamente la emigracion. Este es el trabajo de un europeo, economista y politologo de formacion; que vivio y participo, como diplomatico de la ex Yugoslavia, de una parte de esa historia; y que ha tenido la oportunidad de conocer y exponer de primera mano lo que ocurria tras la cortina. Esta es la segunda edición actualizada del libro que salió en el idioma esloveno en 2004.

This is a story of Argentines of Slovenian origin and also a study of the power of assimilation in Argentina. It provokes the reader and tries to start polemics. It breaks with certain living taboos in Argentina, especially in reference to nationalism in this country; the history of the Balkan peoples is presented in all its shocking light, trying to explain the causes of certain violent history of the Balkans. One consequence was certainly emigration. This is the work of a European economist and political scientist by training, who lived and participated, as a diplomat from the former Yugoslavia, a part of that history, and has had the opportunity to meet and explain firsthand what happened behind the curtain. This is the second upgraded edition of the book that was printed for the first time in Slovenian language in 2004.