Baasem 2013

datum: 18.03.2013

kategorija: Novice iz društev po svetu


V petek, 15. marca 2013, se je v Baasmu začelo 18. Srečanje slovenskih društev in kataloških misij v Nemčiji. Tako kot pretekli dve leti, je na posvetu sodelovala tudi Slovenska izseljenska matica, tokrat s predavanjem o urejanju nepremičnin v Sloveniji za Slovence po svetu.

V soboto zjutraj je otvoritvene besede spregovoril g. Franc Pukšič, predsednik Komisije Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. G. Pukšič je slušateljem razjasnil nekaj vprašanj glede dela Komisije in problematike stroškov  potovanj po slovenskih društvih v  svetu. Omenil je tudi aktualno politično situacijo  Sloveniji in predal informacijo da bodo Slovenci po svetu dobili novo ministrico.

Franci Pukšič, Gabriela Žagar, Primož Ilešič

V nadaljevanju je spregovoril Matjaž Longar, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.  Pozdravil je delo društva in organizacijo posveta. Spregovoril je o delu Urada, ki posvet delno  tudi financira, za kar so se predstavniki društev Uradu tudi zahvalili.

Po odmoru sta o  delu generalnega konzulata v Berlinu in Münchnu spregovorila Matjaž Marko in Andreja Horvat. Slušatelje sta seznanila o možnostih izdelave potnih listov in naročilu ter  prevzemu osebnih izkaznic na konzulatu. Ta možnost je na slovenskih  konzulatih po svetu  na voljo od 1. marca 2013.

Po kosilu je nastopila Slovenska izseljenska matica s predavanjem na temo ureditve nepremičnin v Sloveniji. Glavna tajnica Vesna Vukšinič Zmaić  je uvodoma predstavila delo SIM,  novosti na področju spletnih medijev, kot je nova spletna stran SIM in e-časopis Rodna gruda. Predstavila je tudi sodelovanje z geodetskimi strokovnjaki in vzpostavitev Izseljenske nepremičninske točke. V nadaljevanju sta Tilen Čuk in Miha Ovca predstavila nepremičninska vprašanja in težave s katerimi se srečujejo Slovenci po svetu v povezavi s svojimi nepremičninami v Sloveniji. Na predavanju so slušatelji  predavateljema postavili nekaj vprašanj,   kasneje  pa sta bila na voljo tudi za vse, ki so želeli več individualnih  informacij.

baasem mihabaasem tilen

Ob 15. uri je nastopil Dr. Zvone Štrubelj z izredno zanimivim  predavanjem o gibanju »Svetovni etos«.

Začetek gibanja sega v leto 1993. Idejni oče, ustanovitelj  in podpornik gibanja je Hans Künst, s katerim se  dr. Štrubelj tudi osebno pozna in zaradi katerega se je v lanskem letu uspela v gibanje vključiti tudi Slovenija. Načela in Zlato pravilo gibanja so:  Ne stori drugemu tega,
česar nočeš, da drugi storijo tebi. NA ŠTIRIH OSREDNJIH ŽIVLJENJSKIH PODROČJIH SO RAZVITA NAČELA IN KLIČEJO VSAKEGA ČLOVEKA, VSAKO USTANOVO IN VSAK NAROD, NAJ SE ZAVE SVOJE ODGOVORNOSTI:
• za kulturo nenasilja in spoštovanje vsega življenja,
• za kulturo solidarnosti in pravično gospodarsko ureditev,
• za kulturo strpnosti in življenje iz resnice,
• za kulturo enakopravnosti in partnerstvo med moškim in žensko.

Javni posvet gibanja bo v petek 12. aprila v  Cankarjevem domu.  Pokroviteljica posveta je varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer. V razpravi pa  bodo  poleg g. Štrublja med drugimi sodelovali tudi člani gibanja kot so Manca Košir in Marko Pavliha.

Po predavanju dr. Štrublja je sledilo zanimivo predavanje Marjance Ajša Vižintin, ki je predstavila položaj otrok v selitvenih procesih in razvijanje medkulturnih možnosti. Vižintinova je slušatelje opozoril na priseljence v Sloveniji. To  področje v Sloveniji še ni povsem rešeno, spremljajo pa ga stereotipno razmišljanje o priseljencih, ki je vse prej kot vzpodbudno. Vižintinova je poudarila, da sprejemanje in vključitev priseljencev in njihovih otrok prinaša pozitivne rezultate na področju kulture, kreativnosti in gospodarstva. Vižintinova je prepričana, da lahko s sprejemanjem različnosti  kot družba pridobimo,na medsebojnem razumevanju. Zato je izredno pomembno, da slovenski šolski sistem,  otrokom  priseljencev omogoča  učenje maternega jezika. Takšen otrok se čuti sprejetega, se zaveda lastne identitete in sprejema ostale. Ob vsem tem Slovenci pozabljamo, da so tudi naši rojaki po svetu priseljenci. Nekako samoumevno se nam zdi, da smo Slovenci po svetu sprejeti, medtem ko sami še nismo povsem sprejeli, da je tudi Slovenija država imigrantov in da moramo tudi v Sloveniji razmisliti o odnosu do priseljencev ter jih sprejeti in vključiti v družbo, tako kot to pričakujemo od ostalih držav po svetu, da  sprejmejo Slovence po svetu. Torej, kot pravi deklaracija gibanja Svetovni etos »Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi«.

Sobotni program posvetov se je zaključil z mašo, katero je vodil župnik Zvone Štrubelj. Med obredom svete maše smo ponovno slišali pomembno sporočilo –  ljudje hitro zapademo v obsojanje svojega bližnjega, brez, da bi se vprašali ali imamo sami čisto vest. Intervju z dr. Zvonetom Štrubljem bo v naslednji Rodni grudi.

Zvečer smo se slušatelji predavanj zbrali v veliki dvorani, kjer so se nam predstavili udeleženci delavnic. Folkloristi so se pod vodstvom Vasje Samca naučili plesati in zapeti tradicionalnega  belokranjskega Zelenega Jureta. Dramski igralci so nam pod vodstvom Toneta Partljiča uprizorili odlomek iz Martina Krpana, pevci pa so nas pod taktirko pevovodkinje Damjane Arlati  razveselili z naborom novim pesmi. Za zaključek smo vsi skupaj zapeli pesem V dolini tihi.

baasem pevcibaasem dramsla

V nedeljo,  na zaključni dan posveta,  je nastopil evropski poslanec Lojze Peterle in predstavnica Sveta Vlade RS za Slovence po svetu v Nemčiji Gabriela Žagar, katero bomo prv tako predstavili v naslednji številki e-Rodne grude.

Tridnevni posvet je bil odličen za vse udeležence. Slušatelji smo se lahko poučili o zanimivih temah, folklorne, dramske in pevske sekcije društev so  obogatena za nova znanja.

Veliko udeležencev  na posvetu se že pozna iz preteklih srečanj, je pa vsako leto tudi nekaj novih obrazov in stkejo se nova prijateljstva ter sodelovanja.

Čestitke organizatorju letošnjega posveta Slovenskemu kulturnemu in športnemu društvu Bled Essen, predsedniku Antonu Špilerju,  g. Rudiju Zdovcu  ter g. Jožetu Pahiču,  glavnemu koordinatorju posveta. Intervju z g. Pahičem bo v aprilski Rodni grudi. Naj pohvalimo tudi članice društva, ki  so poskrbele za odlično pecivo!

V družbi Slovencev v Nemčiji smo se počutili  domače, ozračje je bilo prijateljsko, večerna druženja pa izredno prijetna. Upamo, da se bomo s Slovenci v Nemčiji kmalu srečali, mogoče že v septembru na 27. folkloriadi v Augsburgu, ki ga organizira Slovensko društvo Drava iz Augsburga.

Baasem 2013 - udeleženci