70-letnica časnika Novi Matajur

datum: 20.10.2020

kategorija: Novice društev - zamejci


Časopis Slovencev v Benečiji Novi Matajur zaznamuje 70 let delovanja. Beneški Slovenci so se zgodaj zavedali pomena lastnega glasila v svojem jeziku, ki od svojega nastanka spremlja življenje slovenske narodne skupnosti v Videnski pokrajini. Pomembna pa je tudi njegova povezovalna in jezikovna vloga.

Časopis, ki ga sooblikuje skupno osem novinarjev, poroča o življenju slovenske narodne skupnosti v Videnski pokrajini in širše, pomembna je tudi njegova povezovalna in jezikovna vloga.

novi matajur

Dvojezičen časopis s članki v italijanščini

Prva številka sprva štirinajstdnevnika Matajurja je izšla 3. oktobra leta 1950. Svoje uredništvo je zaradi nacionalističnih pritiskov v Benečiji imel najprej v Vidmu, v 70. letih preteklega stoletja pa se je uredništvo preselilo v Čedad. Že od svojega nastanka opravlja glasilo pomembno informativno, kulturno in povezovalno vlogo. Časopis je dvojezičen, članki so v knjižni slovenščini, pa tudi v raznih različicah slovenskega narečja, od nadiškega, terskega do rezijanskega.

Pavšič od lani predsednik zadruge, ki upravlja časopis

Od leta 1991 je Novi Matajur prešel v last istoimenske zadruge, ki jo sestavljajo uslužbenci časopisa in drugi slovenski novinarji. Zadrugo je najprej vodil Miha Obit, ki je od 1. septembra 2013 odgovorni urednik tednika. Od maja lani pa Zadrugi predseduje Rudi Pavšič.

Pavšič

Dolgoletni nekdanji predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ), ene od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji o poslanstvu in osrednjih ciljih ob okroglem jubileju Novega Matajurja ugotavlja, da se razmere v Benečiji glede sobivanja in sožitja sicer izboljšujejo, niso pa še na koncu poti.

Ob 70-letnici izhajanja tednik spremlja nova grafična podoba, bogatijo pa ga tudi vsebine na več straneh. Jubilej bodo na začetku novembra obeležili v Špetru z razstavo o prehojeni poti