Mestni muzej Idrija letos zaokroža 70-letnico svojega delovanja, obenem pa zaznamujejo 60. obletnico upravljanja Partizanske bolnice Franja ter 45-letnico ustanovitve oddelka muzeja v Cerknem. 

Osrednja naloga Mestnega muzeja Idrija  je skrb za premično in nesnovno dediščino s področij zgodovine, etnologije, zgodovine umetnosti in tehniške dediščine v Idrijsko-Cerkljanski regiji. To pomeni, da na terenu zbirajo predmete, jih dokumentirajo, hranijo, varujejo, raziskujejo, razstavljajo in tako popularizirajo svojo ustanovo in dediščino na splošno.

Vez med učbeniško zgodovino in preteklostjo na terenu

Muzej poudarja svojo vlogo v izobraževalnem procesu, zlasti v domoznanstvu in je s svojimi stalnimi in občasnimi razstavami vez med učbeniško zgodovino in resničnimi ostanki preteklosti na terenu. Razstavno dejavnost dopolnjujejo z izdajanjem strokovnih publikacij in katalogov, raznovrstnimi pedagoškimi programi, učnimi urami in delavnicami za najmlajše in mladino ter vodenimi ogledi, s predavanji in predstavitvami za odrasle. Z digitaliziranjem hranjenega gradiva se priključujejo tistim muzejskim in drugim ustanovam, ki s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij omogočajo dostopnost do kulturne dediščine čim širši javnosti.

Upravljanje s spomeniki državnega pomena

Leta 1953 je muzej ustanovil Ljudski odbor Idrija. Prvi direktor muzeja je bil Srečko Logar, sledili so mu Jurij Bavdaž, Samo Bevk, Ivana Leskovec in sedanji dr. Miha Kosmač.

Mestni muzej Idrija opravlja državno javno službo za področje zgodovine, etnologije, vizualne likovne umetnosti in arheologije. Upravlja tudi z vrsto spomenikov državnega pomena na Idrijskem in Cerkljanskem, kot so:

 

 Grad Gewerkenegg 

Rudarska hiša

 

 

 

 

 Idrijska kamšt

 

Cerkljanski muzej

 

 

Bolnica Franja

Partizanska tiskarna

 

Bevkova domačija

 

Tehniški oddelek muzeja Frančiškovem jašku

Povezava do predstavitve muzeja:  https://youtu.be/1q8fATF4u4I

Praznovanje visokega jubileja obeležujejo tudi z izdajo knjige Razstavljamo čas (1953–2023)

Gradivo zbrala in pripravila Ženja Simonič