Slovensko kulturno društvo "NAGELJ" Varaždin

  • Naslov: Začasno: Marijan Husak, Vukovarska 1a, Varaždin, 42000 Varaždin, Kratka 1
  • E-mail:
  • Predsednik: Marijan Husak
  • Datum ustanovitve: 27.3.2008
  • Število članov: 48
  • Opis: Kot je razvidno, je bilo društvo komaj ustanovljeno in vsa dosedanja aktivnost je bila v prizadevanjih v smeri zagotavljanja pogojev za uresničevanje začrtanega programa delovanja Društva. Registrirani smo, v uporabo smo dobili prostor (Kratka 1), ki pa je še prazen. Pripravljamo en literarni večer, naprej pa bo odvisno od finančnih sredstev oz. ustvarjenih pogojev za delovanje.

Nazaj na seznam